För medarbetare

Vi hjälper hälso- och sjukvårdsmedarbetare i Västra Götalandsregionens att värdera och utveckla sina idéer.

Läs mer

För företag och akademi

Vi ger stöd till företag, akademi och innovatörer som vill utveckla produkter och tjänster i samarbete med vården.

Läs mer

För patienter och närstående

Vi arbetar för att främja och ta till vara på patienter och närståendes innovativa lösningar.

Läs mer