För medarbetare

Innovationsslussen hjälper Västra Götalandsregionens medarbetare att värdera, utveckla och hitta rätt sammanhang för sina idéer.

Läs mer

För företag och akademi

Innovationsplattformen ger stöd till företag, akademi och innovatörer som vill utveckla produkter och tjänster i samarbete med vården.

Läs mer

För patienter och närstående

Patientinnovationsslussen arbetar för att främja och ta till vara på patienter och närståendes innovativa lösningar.

Läs mer