Tillbaka

Frukostseminarium om innovation och upphandling

Frukostseminarium om innovation och upphandling

2018-05-24 - 2018-05-24
8.30 - 10.30
Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg
Välkommen till frukostseminarium om innovation och upphandling!

Vi kommer berätta mer om inköpen i Västra Götalandsregionen, om hur upphandling går till, vem kan bli leverantör och hur? Nya produkter och nya idéer – vad händer då?

Innovation är en prioriterad fråga inom Västra Götalandsregionen. Upphandling är ett verktyg genom vilket innovation kan uppmuntras och nya lösningar, som är till nytta för verksamhet kan utvecklas. 

Koncerninköp arbetar aktivt och strukturerat för att integrera innovationer och innovativt tänkande i upphandlingarna. Det pågår nära samarbete med övriga avdelningar och enheter inom VGR, t.ex. Regional utveckling och Innovationsplattformen. Västra Götalandsregionen har genom koncerninköp ett kontaktnät som täcker leverantörer, intresseorganisationer, science parks och andra landsting och regioner, med vilka erfarenheter utbyts och projekt drivs för möjliggöra att nya idéer blir innovationer.

Varmt välkommen!
 
Program
08.30 Registrering & fika
09.00 Välkomna! Åsa Lindström, Projektledare, Sahlgrenska Science Park
09.15 Catarina Sjöling, projektledare Koncerninköp, enhet inköpsstrategi och utveckling. Koncernkontoret VGR
10.30 Avslut. Tid för diskussion och frågor för de som vill