Tillbaka

Grundkurs i medicinteknisk utveckling

Grundkurs i medicinteknisk utveckling

2018-03-16 - 2018-02-16
8.30 - 12.00

Målgrupp: Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal och innovationsstödjande verksamhet; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetschefer, personer som behöver en grundläggande kunskap om gällande regelverk och tillämpning för utveckling av medicintekniska produkter.

Målgrupp: Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal och innovationsstödjande verksamhet; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetschefer, personer som behöver en grundläggande kunskap om gällande regelverk och tillämpning för utveckling av medicintekniska produkter.

Syfte: Ge deltagarna en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa skall tillämpas.

Kursinnehåll: (prel.)

  • Inledning
  • Reflektion – Vad skiljer en medicinteknisk produkt från t ex en konsumentprodukt?
  • Regelverk för medicintekniska produkter
  • Övergripande information om vägen till CE-märkning, försäkran om överenstämmelse, krav på registrering
  • Standarder och vägledningar
  • Provuppställningsavtal
  • Vårdpersonalens roll i utvecklingsprocessen – behov, användarvänlighet, identifiering av risker och klinisk evidens
  • Klinisk utvärdering & kliniska prövningar av medicintekniska produkter
  • Övergripande information om samverkansavtal mellan SKL och industrin