För patienter och närstående

Patientinnovationsslussen arbetar för att främja och ta till vara på patienter och närståendes innovativa lösningar. Vi erbjuder patienter stöd för att vidareutveckla sina idéer och tillsammans gör vi dem redo för nästa steg.

Beskriv din idé

Vi vill höra dina idéer, stora som små! Skicka ett mail till Maria och beskriv din idé så kontaktar hon dig.