För företag

Innovationsplattformen erbjuder en testbädd för företag, akademi och innovatörer som vill utveckla produkter och tjänster i samarbete med vården. Vi har ett brett nätverk med kompetens inom klinisk verksamhet, medicintekniska produkter, e-hälsa, IT, upphandling, hälsoekonomi och klinisk forskning.

Hälsoekonomi

Hälsoekonomi

Vi erbjuder hälsoekonomiska analyser som underlag för bedömning av medicintekniska produkter. Vi hjälper också till med data-...

Läs mer
Klinisk utvärdering & prövning

Klinisk utvärdering & prövning

Vi hjälper till med vägledning och stöd för genomförande av klinisk utvärdering och klinisk prövning av medicintekniska produ...

Läs mer
Klinisk verifiering

Klinisk verifiering

För tidig klinisk verifiering av idéer och produkter planerar och organiserar vi skräddarsydda möten med personal inom hälso-...

Läs mer
Provuppställning

Provuppställning

Vi planerar och samordnar prov av befintliga CE-märkta medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Läs mer
Rådgivning

Rådgivning

Vi erbjuder klinisk och administrativ rådgivning som är kopplad till den medicintekniska innovationsprocessen, såsom de olika...

Läs mer

Flera av våra tjänster erbjuds i samarbete med Gothia Forum.

Kontakt

Välkommen till Daniel, Maria och Erik!

innovationsplattformen@vgregion.se