För patienter och närstående

Patientinnovationsslussen arbetar för att främja och ta till vara på patienter och närståendes innovativa lösningar. Vi erbjuder patienter stöd för att vidareutveckla sina idéer och tillsammans gör vi dem redo för nästa steg.

Vill du som patient förbättra din vård?

Har du kommit i kontakt med vården som patient eller som närstående? Har du idéer om hur din vård kan förbättras? Patientinnovationsslussen arbetar med att ta till vara på dina erfarenheter som patient för att utveckla framtidens vård.

 

Kontakta oss om du har en innovativ lösning som du vill förverkliga. Vi vill höra dina idéer, stora som små! Men innan du kontaktar oss vill vi uppmärksamma dig om att alla uppgifter som du lämnar in till oss blir offentliga. Det är viktigt att tänka på om du har information som du inte vill ska bli tillgänglig för allmänheten. Detta får särskilt betydelse i en eventuell framtida patenteringsprocess.

Kontakta Maria på maria.segertoft@vgregion.se och boka in ett möte så vägleder hon dig genom hela processen.

 

Patientinnovationsslussen är ett projekt som är finansierat av Vinnova.