Var med och skapa framtidens vård med din idé

I Västra Götalandsregionen är vi specialister på hälso- och sjukvård. Men vi vill ständigt förbättras. Som patient eller närstående är du den främsta experten på just dina erfarenheter och behov.

Har du en idé - liten som stor - på en smart lösning eller kanske en förbättring på något vi gör? Vi på Innovationsplattformen VGR kan hjälpa dig. Varje dag möter vi människor som har idéer på hur hälso- och sjukvården kan bli bättre och smartare. Men många goda idéer som föds i sjukhusmiljö eller i hemmet stannar tyvärr där. Det kan vi tillsammans ändra på!

Kontakta vår idétransportör så berättar hon mer om hur vi kan hjälpa just dig. maria.segertoft@vgregion.se

Kom ihåg att alla uppgifter som du lämnar in till oss blir offentliga. Det är viktigt att tänka på om du har information som du inte vill ska bli tillgänglig för allmänheten. Detta får särskilt betydelse i en eventuell framtida patenteringsprocess.

Projektet är finansierat av Vinnova.