Hoppa till innehåll

Frågor och Svar

Har du frågor om Innovationsslussen? Här har vi samlat vanliga frågor och annan information som kan vara av intresse. Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss gärna direkt och beskriv vad du saknar.

Idéer

 • Hur lämnar jag in en idé till Innovationsslussen?

  Du enkelt lämna in din idé genom att trycka på länken "Skicka in din idé" i menyn. När din idé är inskickad kommer vår projektkoordinator att utse lämplig idétransportör för dig och din idé som kontaktar dig inom kort. Kika på vår film om Innovationsslussen för mer information om hur du kan arbeta tillsammans med Innovationsslussen för att din idé ska bli en innovation för framtidens sjukvård.

 • Hur gör jag om jag vill ändra i min idé?

  Skriv en kommentar på den stängda delen för din idé om att du ville ändra på den. Eller kontakta din idétransportör.

 • Hur går det till att utveckla en idé genom Innovationsslussen?

  Innovationsslussen har stöttat många bra idéer till att bli viktiga innovationer för hälso- och sjukvården och dess anställda. När vi får in en idé påbörjar vi ett innovationsarbete tillsammans med dig för att den ska kunna göra så mycket nytta som möjligt, för så många som möjligt. Din idé ska gå genom sex steg för att bli en innovation.

  1. Skicka in din idé!. Du som anställd i vården har en idé som handlar om en förbättring på din arbetsplats. Det kan vara enkla lösningar och förbättringar eller avancerad teknik. Den idé som du skickar in går vidare till rätt idétransportör för just din idé. Du får ett meddelande om att din idé är mottagen och kontaktas av en idétransportör inom en vecka.
  2. Goda råd kring idén. Idétransportören kontaktar dig och sätter upp ett möte där ni kan diskutera utformningen av idén, tidsåtgång och om hur innovationsarbetet går till. Då fyller ni i en kriteriemall som utformats för att på bästa sätt beskriva idén och det fortsatta arbetet.
  3. En första bedömning.I detta steg gör vårt innovationsteam en granskning av idén. Man gör en snabb skrivbordsgranskning och bjuder ibland in andra yrkesgrupper för en bedömning. Dessa kan vara Vårdhygien, materialkonsulenter, MTA eller medicintekniska ingenjörer.
  4. Idén bedöms av experter.Nu tas beslut om Innovationsslussen ska arbeta vidare med idén tillsammans med dig. Innovationsslussens prioriteringsråd bestämmer då om idén uppfyller de uppsatta kriterierna. Om idén kräver ett större utvecklingsarbete involveras också Innovationsslussens styrgrupp, Innovationsrådet.
  5. Idén utvecklas och testas. Nu startar arbetet med att utveckla idén. Ofta handlar det om att göra en nyhetsgranskning, anordna workshops med idégivaren, Innovationsslussen och personer från de olika yrkeskategorierna, tillverka prototyper, immaterialrättsundersökning, test på avdelning och en utvärdering. Parallellt startar vi tillsammans ett affärsutvecklingsarbete. Vi ser också på vilket företag som skulle kunna vara en lämplig tagare av produkten.
  6. Idén förs ut i verklighetenDärefter är det dags att hitta vägar ut till en bredare marknad så att idén kan göra nytta för många i vården. Det kan innebära att du och Innovationsslussen inleder ett samarbete med ett företag eller att idén förs över till en annan aktör för ytterligare hjälp.

  Kika på vår film om Innovationsslussen för mer information om hur du kan arbeta tillsammans med Innovationsslussen för att din idé ska bli en innovation för framtidens sjukvård.

 • Vad gör jag om Innovatiosslussen inte arbetar vidare med min idé?

  Vissa idéer kan inte Innovationsslussen arbeta vidare med, det betyder inte att din idé inte är bra! Det kan vara så att den behöver utvecklas mer med hjälp av dina kollegor här på Innovationsslussen, eller så är har vi helt enkelt inte resurser nog arbeta vidare med den. Oavsett hjälper vi dig mer än gärna att slussa vidare idén till rätt verksamhet.

Användarkonto och inloggning

 • Hur loggar jag in på Innovationsslussen?

  För att logga in på Innovationsslussen behöver du vara anställd på Västra Götalandsregionen. Du loggar in med ditt VGR ID och samma lösenord som du använder för att logga in till din dator och nya mailen Outlook.

  Om du inte är anställd på Västra Götalandsregionen kan du ansöka om att få ett konto här på innovationsslussen, instruktion för hur man gör detta finns på inloggningssidan.

 • Glömt lösenord?

  Om du glömt ditt lösenord kontaktar du VGR IT Service Center telefon 010-47 37 100, inloggningen som används till Innovationsslussen kallas för AD-inloggning.

  Om inte är anställd på Västra Götalandsregionen får du kontakta Innovationsslussen för att få hjälp med glömt lösenord.

Innovation

 • Vad är en innovation?

  En innovation kan vara allt från tekniska hjälpmedel till nya sätt att utföra en tjänst. Gemensamt för alla innovationer är dock att de på något sätt leder till förbättringar och nya värden.

  Innovationer kan ha olika ursprung: de kan baseras på uppfinningar eller forskning, det kan vara ett företag som ser nya affärsmöjligheter eller de kan komma ur förändringsarbete.

  För att en idé ska nå hela vägen till att bli en innovation på marknaden finns vissa nyckelroller.

  • Visionären eller idégivaren som kommer med idén
  • Entreprenören som driver och organiserar förverkligandet av idén
  • Säljaren som kommersialiserar idén
  • Finansiären som tror på idén och bidrar med kapital

  Det är sällan en och samma person som tar idén hela vägen, ett nära samspel mellan nyckelrollerna är en förutsättning för att idén ska bli en innovation. I Västra Götalandsregionen finns ett uppbyggt innovationssystem som kan bidra och Innovationsslussen är en del av detta.

 • Varför är innovationer viktiga i hälso- och sjukvården?

  Innovationer förbättrar effektiviteten och kvaliteten i vården. De kan bland annat föra med sig:

  • Möjligheter att vårda fler
  • Ökad kvalitet på vården
  • Bättre underbyggda beslut
  • Bättre utnyttjande av utrustning
  • Bättre arbetsmiljö
  • Säkrare verksamhet

Innovationsslussen

 • Vad är Innovationsslussen och vad ska den uppnå?

  Innovationssluss Västra Götaland är en verksamhet som går ut på att ta tillvara innovationer i hälso- och sjukvården.

  Innovationsslussen ska också förstärka länken mellan hälso- och sjukvården, näringslivet, akademin och Västra Götalands befintliga innovationssystem.

 • Varför behövs Innovationsslussen?

  Innovationssluss Västra Götaland behövs för att Västra Götalandsregionen ska kunna förbättra systemet för innovationer inom sjukvården. Verksamheten ska förstärka den struktur som ska ta hand om idéerna och ge personalen än mer kunskap kring innovationer och utrymme att arbeta med innovationer.

 • Vem vänder sig verksamheten till?

  Innovationsslussen vänder sig till vårdpersonal, administrativ personal och chefer inom hela Västra Götalandsregionen.

 • Vem står bakom Innovationsslussen?

  Regionutvecklingssekretariatet koordinerar verksamheten och projektgruppen består av anställda från regionutvecklingssekretariatet, hälso- och sjukvårdskansliet, juridiska avdelningen, personalfunktionen, regionservice (upphandling) och verksamhetsutveckling.

Nod: vgas1058.vgregion.se:-1