Innovationsfonden

Var med och skapa innovativa lösningar för framtidens vård - du sitter på kunskapen!

Innovationsfonden är till för vårdmedarbetare inom Västra Götalandsregionen som har nyskapande lösningar och vill ha stöd till att utveckla dem.

Efter förra årets succé, med hela 177 ansökningar från i princip alla förvaltningar, har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att avsätta 20 miljoner kronor för Innovationsfonden även under 2018. Utlysningen av medel beräknas ske i oktober, 2017.

Nyfiken på beviljade projekt från förra årets fond?

Tre förbedömningsgrupper granskade och bedömde alla inkomna ansökningar. Därefter valdes ett antal ut och skickades till slutbedömningsgruppen för beslut. Den publicerade listan med samtliga beviljade projekt innehåller projekt som beviljats full finansiering enligt ansökan eller initiativ som fått delfinansiering (s.k. Förstudiemedel), med möjlighet till kompletterande ansökning under kvartal 1, 2017.

Beviljades inte finansiering förra gången?

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera om och hur du kan driva ditt initiativ vidare.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar ?

Tveka inte att kontakta vår projekledare Mats Andrén!

mats.andren@vgregion.se

0700-206522

Media

Västra Götalandsregionen, publicerad 2017-03-14

Kroppsscanning ska testas

Sveriges Radio P4 Göteborg, publicerad  2017-03-02

Tröja ska hjälpa stroke- och Parkinsonsjuka

Svenska Dagbladet. publicerad 2017-03-02

Tröja ska hjälpa Parkinsonsjuka

Dagens Medicin, publicerad 2017-02-14

Videojour ska hjälpa strokepatienter

Skaraborgs Allehanda, publicerad 2017-02-16

Visuellt stöd ska förbättra vården

Dagens Medicin, publicerad 2016-09-27

20 miljoner till innovationer i Västra Götaland