Vi har ett resultat!

Årets utlysning av medel från innovationsfonden har nu gått i mål. 120 ansökningar har bedömts och 39 av dessa har nu beviljats medel för innovationsprojekt under 2018. Årets ansökningar har generellt hållit en mycket hög kvalitet och konkurrensen har därför varit knivskarp. Av de beviljade ansökningarna är 23 stycken nivå 1-projekt och 16 stycken nivå 2-projekt. Ta gärna del av resutaten via länkarna nedan

Beviljade ansökningar Nivå 1-projekt

Beviljade ansökningar Nivå 2-projekt

För er som inte nådde ända fram denna gång rekommenderar vi i första hand de två nivå 1-utlysningar som sker i februari respektive maj 2018. Mer information om detta kommer att anslås på denna hemsida.

Om Innovationsfonden

Pengarna ska hjälpa medarbetare och projekt att utveckla, testa, använda, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer inom hälso- och sjukvården i VGR.

Det finns två olika beloppsnivåer för ansökan:

Nivå 1: Belopp mellan 50 000 till 100 000 kronor
Nivå 2: Belopp mellan 100 001 till 1 500 000 kronor (utlysning stängde 31 oktober, 2017)

Detaljer kring vilka kriterier som gäller för beloppsnivåerna beskrivs i den officiella utlysningstexten.

Viktigt att tänka på vid ansökan är att beloppet (projektbudget) ska vara rimligt och realistiskt i förhållande till projektets mål och aktiviteter. Beloppet som tilldelas ska förbrukas under 2018.

Vem kan söka?
Alla verksamheter och medarbetare med en anställning (även vikariat/projektanställning) inom regionfinansierad hälso- och sjukvård (inkl. tandvård) i Västra Götaland kan ansöka om finansiering från Innovationsfonden.

Projekt som beviljades pengar från förra årets Innovationsfond (för arbete under 2017) kan återigen ansöka om finansiering för fortsatt arbete under 2018.

När och hur?
Under 2018 kommer det finnas två utlysningstillfällen att ansöka om finansiering för Nivå 1. Dessa tillfällen är planerade för februari och maj, 2018. Datum kommer att fastställas närmare inpå utlysning.

Ansökan skickas in via vår hemsida.

Nyfiken på projekt som fick finansiering från förra utlysningen?
Läs mer om tidigare projekt och vår informationsbroschyr om Innovationsfonden där även listan med alla beviljade projekt för 2017 finns presenterad. 

I filmen om Innovationsfonden ger Lina från SU och Anna från SÄS tips till dig som funderar på att ansöka. De berättar också mer om hur pengarna har hjälpt dem i deras innovationsarbete. 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar ?

Kontakta Mats Andrén, projektledare för Innovationsfonden.

innovationsfonden@vgregion.se