Innovationsfonden

Var med och skapa innovativa lösningar för framtidens vård - du sitter på kunskapen!

Innovationsfonden är till för vårdmedarbetare inom Västra Götalandsregionen som har nyskapande lösningar och vill ha stöd till att utveckla dem.

Nu är ansökningsperioden för Innovationsfonden 2017 stängd. Ett stort TACK för ett fantastiskt engagemang och till alla sökande!

Det har varit ett högt tryck med många bra ansökningar, totalt inkom 177 stycken. Det visar på en stark innovationskraft i regionen. Vi är oerhört glada för det stora intresset för fonden!

Nu har beslut fattats om fördelning av medel från Innovationsfonden 2017. Tre förbedömningsgrupper har granskat och bedömt alla inkomna ansökningar och därefter valdes ett antal ut och skickades till slutbedömningsgruppen för beslut.

Här hittar du samtliga beviljade projekt för Innovationsfonden 2017. Listan innehåller dels projekt som beviljats full finansiering enligt ansökan, dels initiativ som fått delfinansiering (s.k. Förstudiemedel), med möjlighet till kompletterande ansökning under kvartal 1, 2017.

För er vars innovationsprojekt ej beviljats finansiering, tveka inte att kontakta Innovationsplattformen för att diskutera om och hur du kan driva ditt initiativ vidare.

Vi vill återigen tacka alla som har sökt och önskar er lycka till med era innovationsprojekt under 2017! 

Är du nyfiken på att veta vilka som deltog i bedömningsgrupperna för Innovationsfonden? Du hittar representanterna här.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar ?

Tveka inte att kontakta vår projekledare Mats Andrén!

mats.andren@vgregion.se

0700-206522

Media

Västra Götalandsregionen, publicerad 2017-03-14

Kroppsscanning ska testas

Sveriges Radio P4 Göteborg, publicerad  2017-03-02

Tröja ska hjälpa stroke- och Parkinsonsjuka

Svenska Dagbladet. publicerad 2017-03-02

Tröja ska hjälpa Parkinsonsjuka

Dagens Medicin, publicerad 2017-02-14

Videojour ska hjälpa strokepatienter

Skaraborgs Allehanda, publicerad 2017-02-16

Visuellt stöd ska förbättra vården

Dagens Medicin, publicerad 2016-09-27

20 miljoner till innovationer i Västra Götaland