Innovationsfonden

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Pengarna ska hjälpa medarbetare och projekt att utveckla, testa, använda, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer inom hälso- och sjukvården i VGR.

Innovationsprojekt som beviljats finansiering

Beviljade ansökningar Nivå1-projekt

Beviljade ansökningar Nivå 2-projekt

Henrik Weman, Marcus Österberg och Monica Käll Guldbrand är några av de som fått pengar för att arbeta med sina innovationsprojekt under 2018. I filmen berättar de mer om sina projekt och hur de ska göra nytta i hälso- och sjukvården i VGR.