Innovationsfonden

Var med och skapa innovativa lösningar för framtidens vård - du sitter på kunskapen!

Sök pengar för att arbeta med din idé

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och underlätta finansieringen av innovationsprojekt avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning – Innovationsfonden.

Pengarna ska hjälpa medarbetare och projekt att utveckla, testa, använda, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer inom hälso- och sjukvården i VGR.

Det finns två olika beloppsnivåer för ansökan:

Nivå 1: Belopp mellan 50 000 till 100 000 kronor.
Nivå 2: Belopp mellan 100 001 till 1 500 000 kronor.

Detaljer kring vilka kriterier som gäller för beloppsnivåerna beskrivs i den officiella utlysningstexten.

Viktigt att tänka på vid ansökan är att beloppet (projektbudget) ska vara rimligt och realistiskt i förhållande till projektets mål och aktiviteter. Beloppet som tilldelas ska förbrukas under 2018.

Vem kan söka?
Alla verksamheter och medarbetare med en anställning (även vikariat/projektanställning) inom regionfinansierad hälso- och sjukvård (inkl. tandvård) i Västra Götaland kan ansöka om finansiering från Innovationsfonden.

Projekt som beviljades pengar från förra årets Innovationsfond (för arbete under 2017) kan återigen ansöka om finansiering för fortsatt arbete under 2018.

När och hur?
Första utlysningsperioden öppnar klockan 13.00 den 2 oktober och stänger kl. 17.00 den 31 oktober, 2017. Den här utlysningen gäller för både Nivå 1 och Nivå 2.

Ansökan skickas in via vår hemsida.

Under 2018 kommer det finnas ytterligare två tillfällen att ansöka om finansiering för Nivå 1. Dessa tillfällen är planerade för februari och maj, 2018. Datum kommer att fastställas närmare inpå utlysning.

Nyfiken på projekt som fick finansiering från förra utlysningen?
Läs mer om tidigare projekt och vår informationsbroschyr om Innovationsfonden där även listan med alla beviljade projekt för 2017 finns presenterad. 

I filmen om Innovationsfonden ger Lina från SU och Anna från SÄS tips till dig som funderar på att ansöka. De berättar också mer om hur pengarna har hjälpt dem i deras innovationsarbete. 

Ansökan är nu öppen

Kontakt

Har du frågor eller funderingar ?

Kontakta Mats Andrén, projektledare för Innovationsfonden.

innovationsfonden@vgregion.se