Ny utlysning öppnar 2 maj

Nästa utlysningsomgång är öppen mellan 2-15 maj. Då finns det möjlighet att söka belopp mellan 50 000 - 100 000 kronor (nivå 1).

De som ansökt till utlysningen som stängde den 6 mars beräknas få beslut senast 26 mars. För övriga frågor kring ansökan och beslut är man välkommen att kontakta Mats Andrén, projektledare.

Om Innovationsfonden

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Pengarna ska hjälpa medarbetare och projekt att utveckla, testa, använda, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer inom hälso- och sjukvården i VGR.

Beloppsnivåer
Nivå 1: Belopp mellan 50 000 till 100 000 kronor
Nivå 2: Belopp mellan 100 001 till 1 500 000 kronor (utlysning stängde 31 oktober, 2017)

Detaljer kring vilka kriterier som gäller för beloppsnivåerna beskrivs i den officiella utlysningstexten.

Viktigt att tänka på vid ansökan är att beloppet (projektbudget) ska vara rimligt och realistiskt i förhållande till projektets mål och aktiviteter. Beloppet som tilldelas ska förbrukas under 2018.

Vem kan söka?

Alla verksamheter och medarbetare med en anställning (även vikariat/projektanställning) inom regionfinansierad hälso- och sjukvård (inkl. tandvård) i Västra Götaland kan ansöka om finansiering från Innovationsfonden.

Projekt som beviljades pengar från förra årets Innovationsfond (för arbete under 2017) kan återigen ansöka om finansiering för fortsatt arbete under 2018.

När och hur?

Nästa utlysning är öppen för ansökan mellan 2 – 15 maj

Innovationsprojekt som finansiering

Beviljade ansökningar Nivå1-projekt

Beviljade ansökningar Nivå 2-projekt

Henrik Weman, Marcus Österberg och Monica Käll Guldbrand är några av de som fått pengar för att arbeta med sina innovationsprojekt under 2018. I filmen berättar de mer om sina projekt och hur de ska göra nytta i hälso- och sjukvården i VGR.