Innovationsfonden

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor till en ny innovationsfond som anställda inom hälso- och sjukvården kommer att kunna söka pengar från. Syftet med fonden är att underlätta för medarbetare som har idéer som de vill få chansen att utveckla. Innovationsplattformen har fått i uppdrag att administrera fonden.

Mer information om Innovationsfonden, ansökningsprocessen, kriterier och vilken typ av stöd som kan erbjudas kommer att publiceras här inom kort. 

För frågor om Innovationsfonden, kontakta enhetschef Lina Strand Backman på innovationsfonden@vgregion.se