Seminarieserie om klinisk forskning: Powerberäkning och statistisk analysplan

2017-11-03 - 2017-11-03
9.15 - 10.30

Engineering Health: för starkare band mellan medicin och teknik

2017-11-08 - 2017-11-09

Informationsdag om ny medicinteknisk lagstiftning

2017-11-09 - 2017-11-09
9.00 - 16.30

Hälsa & IT - en dag kring forskning, samverkan och innovation

2017-11-09 - 2017-11-09
9.00 - 16.00

Seminarieserie om klinisk forskning: Monitorering från forskningssköterskans och monitorns perspektiv

2017-11-10 - 2017-11-10
9.00 - 10.15

Seminarieserie om klinisk forskning: Hur görs en ansökan till Läkemedelsverket vid läkemedelsstudier?

2017-11-23 - 2017-11-23
10.30 - 12.00