För patienter och närstående

Patientinnovationsslussen arbetar för att främja och ta till vara på patienter och närståendes innovativa lösningar. Vi erbjuder patienter stöd för att vidareutveckla sina idéer och tillsammans gör vi dem redo för nästa steg.

Vill du boka in ett möte med oss? Kontakta Maria Segertoft.

Maria arbetar som undersköterska inom sjukvården och med idéutveckling på Innovationsplattformen. Maria lyssnar på dina tankar och ger stöd till vidareutveckling. Hon hjälper dig även med kontakter för att hitta rätt sammanhang för din idé.

Ellinor Nylund

Ellinor Nylund, Arbets- och Fysioterapienheten, Södra Älvsborgs Sjukhus

Maria Segertoft

Maria Segertoft, Urologen, Sahlgrenska Universitetsjukhuset