Lysande cafépuckar på BB – ett lysande bevis på innovationskraften i VGR

Ibland kan enkla lösningar och verktyg som underlättar vardagen på sjukhuset finnas i andra verksamheter och inte nödvändigtvis i vården. På BB vid Södra Älvsborgs sjukhus såg man en möjlighet att använda sig av cafébranschens lysande puckar vid barnläkarundersökningar. Ett nytänkande sätt som skapar många positiva effekter för både nyblivna föräldrar och medarbetare. – Vi har tidigare...
Läs mer om Lysande cafépuckar på BB – ett lysande bevis på innovationskraften i VGR »

Mer än två miljoner kronor till innovationsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fått tre av åtta projektfinansieringar i ett nationellt innovationsprogram inom medicinsk teknik. De cirka två miljoner kronorna ska bland annat gå till att lägga grunden för tekniken som i framtiden ska möjliggöra 3D-utskriven hud. Det är den statliga innovationsmyndigheten Vinnovas program Medtech4Health som tillkännagett mottagarna av...
Läs mer om Mer än två miljoner kronor till innovationsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset »

Nyfiken på tjänstedesign? Nu ska kunskapsnivån höjas i VGR

Just nu talas det mycket om tjänstedesign inom hälso- och sjukvården. Tjänstedesign är en metodik för att kunna förstå och fånga upp medarbetares, patienters och närståendes behov. Det handlar om att utveckla vårdtjänster tillsammans och skapa värde i patienters och närståendes vardag. Känns ordet tjänstedesign förvirrande? Hälso- och sjukvården ses – i det här sammanhanget – som en ...
Läs mer om Nyfiken på tjänstedesign? Nu ska kunskapsnivån höjas i VGR »

Innovationsfonden fortsätter 2018

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor för Innovationsfonden även under 2018.   - Det är med glädje jag kan konstatera att Innovationsfonden fortsätter, säger Lina Strand Backman, enhetschef för Innovationsplattformen. Det blev en enorm succé förra året med hela 177 ansökningar från i princip alla förvaltningar. Av dessa ansökningar fick 39 medel för...
Läs mer om Innovationsfonden fortsätter 2018 »

VGR i topp när 28 projekt får innovationsstöd

Totalt får 28 svenska innovationsprojekt upp till 1 miljon kronor vardera från innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths första gemensamma utlysning. Samtliga projekt ska utveckla produkter och tjänster för bättre hälsa, samt ha parter från minst två av sektorerna akademi, industri och hälso- och sjukvård.   Under våren 2017 har Innovationsplattformen VGR stöttat Mevia, ett...
Läs mer om VGR i topp när 28 projekt får innovationsstöd »

Nu öppnar vi upp en sluss för patienters innovationsidéer

Nu startar vi projektet Patientinnovationsslussen – ett projekt som ska ta till vara på patienters innovationsidéer. Patientinnovationsslussen är finansierat av Vinnova.
Läs mer om Nu öppnar vi upp en sluss för patienters innovationsidéer »

Awendi testar hjälpmedel i samarbete med vården

När Rebecka Hjortronberger och hennes man fick sitt andra barn upptäckte de att det var svårt att ge barnet medicin via suppositorier. Nu har de utvecklat ett hjälpmedel som underlättar appliceringen av suppositorier. – Vi hörde av oss till Innovationsplattformen och med deras hjälp och kontaktvägar fick vi möjlighet att genomföra tester av produkten i samarbete med hälso- och sjukvården,...
Läs mer om Awendi testar hjälpmedel i samarbete med vården »

Kurs i innovationsledarskap erbjuds i VGR

För första gången erbjuds nu en kurs i innovationsledarskap i Västra Götalandsregionens Kvalificerade ledarskapsprogram. Kursen riktar sig i första hand till chefer som vill utveckla sin egen, teamets och organisationens kreativitet och innovationsförmåga.  Teman som tas upp ur ett ledarperspektiv är: Innovationsprocessen: Från idéer till innovationer Individen: Så blir...
Läs mer om Kurs i innovationsledarskap erbjuds i VGR »

Geststyrning i vården kan undvika smittspridning

Erghis Technologies ville testa sin geststyrda teknik på vården men behövde en närmare kontakt. Då kontaktade de Innovationsplattformen för en behovsanalys och simulerade användartester. - Det var ett väldigt bra samarbete, säger Örs-Barna Blénessy, grundare och vd för Erghis Technologies. Samarbetet mellan Erghis Technologies och Innovationsplattformen startades när en dåvarande...
Läs mer om Geststyrning i vården kan undvika smittspridning »

Nu söker vi en kommunikatör

Nu söker vi en kommunikatör som ska ansvara för utveckling av vår kommunikationsstrategi, samt interna som externa kommunikationskanaler. En viktig del i rollen är att samverka med Sahlgrenska Universitetssjukhusets kommunikationsavdelning såväl som andra kommunikationsenheter i regionen. Operativt ansvarar du för hemsida, sociala medier och artiklar, som i olika sammanhang skapar insikt...
Läs mer om Nu söker vi en kommunikatör »

Utlysning: Innovatörer inom vård & omsorg 2017

Tillsammans med MedTech West, som är västsvensk nod för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, håller vi på Innovationsplattformen två informationsseminarier om utlysningen Innovatörer inom vård & omsorg 2017.  Utlysningen ska stärka den medicintekniska kompetensen i vården och stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling, implementering och införandet...
Läs mer om Utlysning: Innovatörer inom vård & omsorg 2017 »

39 projekt förverkligas genom Innovationsfonden

Innovationsfondens första verksamhetsår fick ett fantastiskt gensvar som resulterade i att 39 olika projekt beviljas utvecklingspengar. Totalt fick vi in hela 177 ansökningar från hela Västra Götalandsregionen inom 19 olika vårdkategorier.                                          ...
Läs mer om 39 projekt förverkligas genom Innovationsfonden »

Vi söker en produkt- och tjänstedesigner

Vill du arbeta som produkt- och tjänstedesigner hos oss?  Nu söker vi på Innovationsplattformen en ny kollega. I rollen som produkt- och tjänstedesigner kommer du att utföra och leda aktiviteter och uppdrag inom innovations- och utvecklingsprojekt som sker i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Du kommer att aktivt samarbeta med vården för att identifiera behov som kan...
Läs mer om Vi söker en produkt- och tjänstedesigner »

Många idéer till Innovationsfonden

Söndagen den 11 december stängde ansökningsperioden för Innovationsfonden. Trots den korta ansökningsperioden har det varit ett enormt högt tryck med många ansökningar och resultatet har överstigit alla förväntningar. Det visar på ett oerhört stort intresse och engagemang för att utveckla framtidens vård.    - Det är så klart väldigt roligt att intresset har varit så stort. Nu har...
Läs mer om Många idéer till Innovationsfonden »

Dags att summera innovationsåret 2016

Året börjar närma sig sitt slut och det är dags att summera. Det är roligt att se hur efterfrågan på våra tjänster har ökat. Under hösten har vi på Innovationsplattformen rekryterat tre nya medarbetare. Två projektledare är redan på plats och i januari börjar vår verksamhetsassistent.  I början av nästa år ser vi fram emot att stärka upp med fler idétransportörer så att vi kan göra...
Läs mer om Dags att summera innovationsåret 2016 »

Avkorkare minskar förslitningsskador hos personalen

På avdelningen Klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset öppnar personalen 100-tals provtagningsrör varje dag. Det har lett till att en del har drabbats av förslitningsskador i händerna.  – Med hjälp av Innovationsplattformen har vi fått hjälp att tillverka en produkt som har löst problemet. Nu vill vi marknadsföra avkorkaren så att fler får dra nytta av den, säger Gerd Nilsson...
Läs mer om Avkorkare minskar förslitningsskador hos personalen »

Bedömningsgrupperna för Innovationsfonden är klara

Vi är oerhört glada och stolta över att vi äntligen kan meddela vilka som sitter med i bedömningsgrupperna för Innovationsfonden. I varje bedömningsgrupp sitter medarbetare från regionens olika förvaltningar, och de har alla en lång erfarenhet och stor kompetens inom sin yrkesroll. Vi är naturligtvis mycket glada att dessa vill ställa upp i detta viktiga uppdrag.   Ragnar Lindblad,...
Läs mer om Bedömningsgrupperna för Innovationsfonden är klara »

Med innovativ 3D-teknik förbereds operationer

På specialistkliniken för käkkirurgi på Odontologen i Göteborg används avancerad 3D-teknik till att förbereda ingrepp digitalt och planera framtida operationer. – Tack vare tekniken kan vi involvera patienten i processen och ha en dialog om hur slutresultatet ska se ut, säger Christian Schaefer, specialist för käkkirurgi på Odontologen i Göteborg.  För fem år sedan opererades...
Läs mer om Med innovativ 3D-teknik förbereds operationer »

Närhälsan testar digitala patientmöten

Inom Närhälsan i Västra Götalandsregionen pågår just nu ett projekt där videomöten används för möten med patienter.  – Videomöten är ett fantastiskt komplement till fysiska möten, säger Charlotte Larsson Lundholm, projektledare och IT-strateg på E-hälsostrategisk avdelning inom Närhälsan.   Projektet för videomöten består av två delar. I den första delen ingår sex vårdcentraler...
Läs mer om Närhälsan testar digitala patientmöten »

Tre nya medarbetare på Innovationsplattformen

Under hösten har Innovationsplattformen rekryterat tre nya medarbetare. Daniel Karlsson och Susanne Dahlberg är nya projektledare sedan september. Och i januari börjar Therese Johansson som verksamhetsassistent.  – Vi har stärkt upp med tre engagerade medarbetare. De har unika kompetenser och erfarenheter som kompletterar vårt team, säger Lina Strand Backman, enhetschef på...
Läs mer om Tre nya medarbetare på Innovationsplattformen »

Swelife och Medtech4health- Projekt för bättre hälsa

Swelife och Medtech4health- Projekt för bättre hälsa  Idag öppnar utlysningen  Utlysningen Project Proposals to Improve Health ska främja projekt med stor innovationspotential som på lång sikt ökar nyttiggörandet av forskning och kunskap. Detta ska i sin tur leda till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft.  Utlysningen görs i samverkan mellan...
Läs mer om Swelife och Medtech4health- Projekt för bättre hälsa »

Nu är ansökningsperioden för Innovationsfonden öppen

Innovationsfonden är nu öppen att söka pengar ur för alla anställda inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. I fonden finns 20 miljoner kronor och dess syfte är att stödja verksamheter och medarbetare som vill ta fram nyskapande lösningar.  Nu kan alla medarbetare och verksamheter inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen ansöka om bidrag från...
Läs mer om Nu är ansökningsperioden för Innovationsfonden öppen »

Vi söker fler idétransportörer

Vill du hjälpa dina kollegor att göra verklighet av deras idéer? Nu söker Innovationsplattformen idétransportörer till primärvård och sjukhusvård på 20-50 procent.  Som idétransportör har du en viktig roll i att förbättra vården genom att slussa medarbetares idéer vidare. Genom din kunskap i innovationsarbete är du ett stöd för dina kollegor och en länk till...
Läs mer om Vi söker fler idétransportörer »

Innovationsplattformen testar behovet av sårförband

Läkemedels- och medicinteknikföretaget Johnson & Johnson anlitade i vintras Innovationsplattformen för att göra en behovsanalys av produkten Biopatch. – Samarbetet har fungerat makalöst bra. Innovationsplattformen erbjuder ingångar i vården och samarbetsformer som är ovärderliga för oss, säger Roger Ahlgren, kommersiell chef för Johnson & Johnson i Sverige. Johnson &...
Läs mer om Innovationsplattformen testar behovet av sårförband »

Ett stärkt team med ny jurist

Elin Strand är ny jurist för Innovationsplattformen. Sedan den 15 mars arbetar hon med juridik kopplad till forskning och innovation inom hälso- och sjukvården. – Det är ett spännande uppdrag som handlar om att kvalitetssäkra innovationsarbetet juridiskt, säger Elin Strand. Elin har en mångårig bakgrund i domstolsvärlden där hon har arbetat i såväl tingsrätt och hovrätt som...
Läs mer om Ett stärkt team med ny jurist »

Nu växlar vi upp innovationsarbetet

I november 2015 startade vi den nya Innovationsplattformen som har uppdraget att främja innovationer i hela Västra Götalandsregionen. Genom att möjliggöra ett tätt samarbete mellan industrin och hälso- och sjukvården arbetar vi för att utveckla bästa möjliga vård för våra patienter. Till vår hjälp har vi ett Advisory Board med representanter från industri, akademi och sjukvård. ...
Läs mer om Nu växlar vi upp innovationsarbetet »

Mattias Boström och Ulf Green - nya idétransportörer

Mattias Boström och Ulf Green - nya idétransportörer Idétransportörerna har en viktig roll i att förbättra vården genom att slussa vårdmedarbetares idéer vidare . 
Läs mer om Mattias Boström och Ulf Green - nya idétransportörer »

Efterlängtad bok om ovanlig cancerform hos barn

Pernilla Laurén, ögonsjuksköterska på Ögonmottagningen på Mölndals sjukhus, vid Sahlgrenska universitetsjukhuset, har författat och illustrerat boken “Doris och Dumklumpen”. Syftet med boken är att hjälpa barn som fått ögoncancer att handskas med diagnosen. Retinoblastom är en ovanlig form av cancer som drabbar ögat på små barn. I Sverige drabbas i genomsnitt sex till sju barn per år....
Läs mer om Efterlängtad bok om ovanlig cancerform hos barn »

Funderar du på att utveckla du en app?

Har du tänkt på patientsäkerheten? Almi Väst bjuder in till ett samtal om hur man tar hänsyn till användarens personliga integritet när man utvecklar nya IT-baserade produkter och tjänster.  DATUM: Tisdag 20 oktober TID:17:00 - 20:00 PLATS: G-lab21 Västra hamngatan 7, Göteborg ANMÄLAN: almi.se/kalendarium
Läs mer om Funderar du på att utveckla du en app? »

Seminarium om medicintekniska produkter och mHälsa

DATUM: 4 JUNI TID: 13:00 - 16:15 LOKAL: HJÄRTATS AULA, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Gothia Forum, MedTech West, Innovationssluss Västra Götaland och Sahlgrenska Science Park bjuder gemensamt in till ett seminarium som skall ge dig, inom den medicintekniska branschen, en bredare kännedom om resurser inom medicinteknisk utveckling, både på nationell och regional nivå....
Läs mer om Seminarium om medicintekniska produkter och mHälsa »
— 30 Items per Page
Visar 1-30 av 41 resultat.