Ny app ger tidsvinst och säkrare vård i Västra Götlandsregionen

När ronden är klar ligger patientens värden redan i journalsystemet. I stället för att vårdpersonal skriver upp värdet för vitalparametrar – det vill säga bland annat blodtryck, puls, vikt och temp – i ett block och senare för in dem i journalsystemet, registreras allt via appen direkt in i journalen. Innovationsfonden finansierade utförandet av ett första pilotprojekt som visade att varje...
Läs mer om Ny app ger tidsvinst och säkrare vård i Västra Götlandsregionen »

GP om Innovationsplattformen: "...banar väg för goda idéer inom sjukvården"

"Medarbetare inom sjukvården har ofta briljanta idéer – men vägen från vision till verklighet kan vara knagglig. Lina Strand Backman är enhetschef på Innovationsplattformen som boostar innovation inom hälso- och sjukvård." Så lyder ingressen när GP Ekonomi uppmärksammar Innovationsplattformens arbete och den innovationskraft som finns i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. ...
Läs mer om GP om Innovationsplattformen: "...banar väg för goda idéer inom sjukvården" »

13 idéer för bättre vård i VGR nominerade till Guldskalpellen

Totalt har 51 bidrag nominerats till Guldskalpellen som delas ut till årets förnyare och årets banbrytare inom sjukvården. 13 av bidragen kommer från Västra Götalandsregionen vilket återigen visar på en stor innovationskraft inom vår region.  Nytt pris till årets banbrytare I år har utmärkelsen utökats med en ny kategori: Årets banbrytare – för att lyfta fram förbättringsidéer som...
Läs mer om 13 idéer för bättre vård i VGR nominerade till Guldskalpellen »

Innovationsplattformen lyfter akutsjukvårdens behov av digitala lösningar

Första helgen i maj deltog studenter från Chalmers tekniska högskolan och Göteborgs universitet i ett tvådagar långt hackathon. Studenternas uppgift var att ta fram digitala lösningar för utmaningar och behov inom framför allt akutsjukvården. Magnus Kristiansson, ny projektledare på Innovationsplattformen, var på plats som sakkunnig och deltog även i juryn. Nya lösningar...
Läs mer om Innovationsplattformen lyfter akutsjukvårdens behov av digitala lösningar »

Missa inte årets sista utlysning av Innovationsfonden

Den 2 maj öppnade årets tredje och sista utlysning. Den är öppen för ansökan mellan 2-15 maj och alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om finansiering upp till 100 000 kr för att utveckla sina idéer. För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen 20 miljoner kronor...
Läs mer om Missa inte årets sista utlysning av Innovationsfonden »

Kunglig glans över innovationsprojektet Onskin

Att sätta på ett plåster kan verka som en enkel sak, men det finns många delar på kroppen där ett förband har svårt att fästa, till exempel på fuktiga och rörliga kroppsdelar som i armhålor och ljumskar. Om förbandet inte sitter ordentligt kan såret bli infekterat och skapa långvarigt lidande hos patienter. Innovationsprojektet Onskin vill kunna scanna sår direkt under operation och med...
Läs mer om Kunglig glans över innovationsprojektet Onskin »

Sensor ska utvärdera behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa

Allt fler personer i vårt samhälle upplever långvarig stress och sjukskrivningarna ökar. Stressrelaterad psykisk ohälsa uppskattas vara relaterad till cirka 80 procent av långtidssjukskrivningar. Tina Arvidsdotter, projektledare FoU primärvård, har fått pengar från Innovationsfonden för ett projekt som ska utvärdera användandet av sensorer för att mäta hjärnaktivitet och andningsfrekvens vid...
Läs mer om Sensor ska utvärdera behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa »

Nya hybridsalar och mer innovativ teknik till BoIC

Bild- och interventionscentrum (BoIC) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kombinerar den senaste bildtekniken med den främsta medicinska kompetensen i landet för att ge invånare i Västra Götalandsregionen en bättre, snabbare och säkrare vård. Nyligen infördes nya hybridsalar och avancerade ingrepp har kunnat utföras med hjälp av ny utrustning och teknik. BoIC ger nya och bättre...
Läs mer om Nya hybridsalar och mer innovativ teknik till BoIC »

Hälsocoach online blir en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete

Sedan augusti förra året har Hälsocoach online, med sina tre hälsocoacher, hjälp personer att förbättra sina levnadsvanor. Tack vare pengar från Innovationsfonden har Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) tillsammans med Närhälsan kunnat utveckla en modern och flexibel online-tjänst som passar människor som aktivt vill förändra sina levnadsvanor och må bättre i vardagen. From 1...
Läs mer om Hälsocoach online blir en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete »

Nytt samarbete sätter föräldrar och förlossningspersonal i fokus

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen får ett tillskott på 308 miljoner kronor under 2018. Pengarna ska bland annat användas till att utöka personalen och förstärka eftervården för kvinnor som har fött barn. Tillsammans med enheten Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling har Innovationsplattformen påbörjat ett gemensamt arbete som sätter förlossningspersonal och nyblivna mammor i fokus....
Läs mer om Nytt samarbete sätter föräldrar och förlossningspersonal i fokus »

Artificiell intelligens (AI) kan förbättra behandling av svårläkta sår och minska lidande

Svårläkta sår är ett problem som kan skapa lång väntan och lidande för många patienter. Vården är i behov av effektivare diagnostik och behandling av svårläkta och komplicerade sår. Sårcentrum på Skaraborgs Sjukhus har fått pengar från Innovationsfonden för att undersöka möjligheterna till effektivare sårbedömning med hjälp av artificiell intelligens (AI). Många faktorer spelar in för...
Läs mer om Artificiell intelligens (AI) kan förbättra behandling av svårläkta sår och minska lidande »

Ny rapport om 3D-teknik: Behov och möjligheter i VGR

Christian Schaefer, specialist inom käkkirurgi på Odontologen i Göteborg, har tillsammans med Innovationsplattformen tagit fram en rapport som beskriver de behov som finns i hälso- och sjukvården och hur 3D-tekniken kan skapa möjligheter. Rapporten visar också till vilken grad Västra Götalandsregionen hänger med i utvecklingen av 3D-teknik och hur regionen positionerar sig i jämförelse med...
Läs mer om Ny rapport om 3D-teknik: Behov och möjligheter i VGR »

Innovativt samarbete förbättrar vården för patienter med hepatit C-infektion

Många patienter med kronisk hepatit C-infektion uteblir från uppföljande besök hos Infektionskliniken på Östra Sjukhuset. Ett stenkast från kliniken ligger Substitutionsmottagningen, är en enhet inom Beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dit söker sig personer som är beroende av heroin eller morfin för att få läkemedelsassisterad rehabilitering. Över hälften av dessa patienter...
Läs mer om Innovativt samarbete förbättrar vården för patienter med hepatit C-infektion »

Hackathon löser problem i vården med användaren i fokus

Den 16 mars hölls H@ck for Health på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Studenter, patienter och vårdpersonal träffades under 24 timmar för att ta fram lösningar på olika problem inom hälso- och sjukvården. Tjänstedesigners från Innovationsplattformen fanns också på plats för att stötta och vägleda deltagarna i arbetet med att utveckla lösningar utifrån användarnas behov. ...
Läs mer om Hackathon löser problem i vården med användaren i fokus »

Mer pengar till fler innovativa medarbetare

  Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen Magnetkamerateknik i kombination med AI vid behandling av anorexi, superlim för brutna ben och digital teknik för att simulera och effektivisera vårdflödet på akutmottagning. Detta är bara tre av de totalt 11 värdeskapande innovationsprojekt som får pengar från Innovationsfondens andra utlysning. Totalt ges tre...
Läs mer om Mer pengar till fler innovativa medarbetare »

Missa inte världen största konferens om stroke i Göteborg

Mellan 16-18 maj samlas över 4000 deltagare på Svenska Mässan i Göteborg för konferensen ESOC 2018, som ges av den europeiska strokeorganisationen. Konferensen är tvärvetenskaplig, och vänder sig inte bara till läkare specialiserade inom områden som till exempel neurologi, internmedicin, geriatrik, neurorehabilitering, neurokirurgi och radiologi, utan också till en rad andra...
Läs mer om Missa inte världen största konferens om stroke i Göteborg »

Digitalt verktyg kan lägga grunden för nationellt smärtregister

Ungefär 40 procent av alla besök till primärvården hänger ihop med smärta. Men inom primärvården finns ofta varken tid eller kompetens att utreda grundorsakerna till patienternas smärttillstånd. Många får över tid den ena diagnosen efter den andra, när det hela tiden egentligen handlar om samma ursprungsproblem, säger smärtforskaren Bo Christer Bertilson i Sveriges radion P1. Avsnittet...
Läs mer om Digitalt verktyg kan lägga grunden för nationellt smärtregister »

Många vinnare på Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar 2018

Den 6-7 mars hölls Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar 2018. Programmet bjöd på intressanta föreläsningar och gav tillfälle till erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och nätverkande. Årets tema var "Säker vård för alla". Innovationsplattformen var på plats båda dagarna och träffade många innovativa medarbetare. Vi passade också på att berätta mer om pågående...
Läs mer om Många vinnare på Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar 2018 »

Sökes! Problem i hälso- och sjukvården

Arbetar du i hälso- och sjukvården och upplever att det finns saker som kan förbättras? Beskriv ditt problem eller behov, skicka in det till Healthcare Inc och låt en grupp studenter ta fram en innovativ lösning. Healthcare Inc är ett innovationsprojekt där studenter från Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship (SSIE), Högskolan för design och konsthantverk...
Läs mer om Sökes! Problem i hälso- och sjukvården »

Ny utlysning för Innovationsfonden öppnar 19 februari

Du som är anställd inom hälso- och sjukvården kan söka pengar för att arbeta med din idé   För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och...
Läs mer om Ny utlysning för Innovationsfonden öppnar 19 februari »

Innovationsplattformen ingår i nya regionala processteamet KOL

Det första regionala processteamet KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är på plats. Det är ett första steg i bildandet av en ny kunskapsorganisation för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Innovationsplattformen ingår som stödfunktion till processteamet KOL och har fått i uppdrag att samla in och analysera information kring hur patienter upplever livet med en KOL-sjukdom....
Läs mer om Innovationsplattformen ingår i nya regionala processteamet KOL »

Välkomna till hälsoekonomisk nätverksträff i Göteborg den 6 februari

Möjligheter och utmaningar med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter Program 13.00 Välkomna! Josefine Persson, bitr. universitetslektor i hälsoekonomi, Sahlgrenska akademin 13.05 Utmaningar och möjligheter med nationella hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik Malin Blixt, enhetschef, Enheten för medicinteknik, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket ...
Läs mer om Välkomna till hälsoekonomisk nätverksträff i Göteborg den 6 februari »

Utmärkelse för väl genomfört innovationsarbete

Stort grattis till Lina Bunketorp Käll som får utmärkelsen ”Väl genomfört innovationsarbete”. Genom utmärkelsen vill Innovationsplattformen uppmärksamma ett projekt som fick finansiering från Innovationsfonden 2017 och har genomfört utomordentligt innovationsarbete. Syftet med utmärkelsen är inte att utmärka den ”bästa innovationen”, utan istället uppmärksamma väl utfört...
Läs mer om Utmärkelse för väl genomfört innovationsarbete »

H@ck för Health 2018

Mellan den 16-17 mars nästa år är det återigen dags för H@ck for Health på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Nytt för i år är att även deltagare från Närhälsan och Kungälvs sjukhus kan vara med. Syftet med H@ck for Health är sammanföra patienter, vårdmedarbetare och studenter från Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship och IT-universitet. Deltagarna...
Läs mer om H@ck för Health 2018 »

Stor geografisk spridning bland de som söker pengar från Innovationsfonden 2018

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och underlätta finansieringen av innovationsprojekt avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning – Innovationsfonden. Första utlysningsomgången för Innovationsfonden 2018 stängde den 31 oktober och antalet ansökningar visar på ett fantastiskt gensvar med stor geografisk...
Läs mer om Stor geografisk spridning bland de som söker pengar från Innovationsfonden 2018 »

Närsjukvård västra Skaraborg 2.0 ska ge ännu bättre mobil närvård utifrån multisjukas behov

Mobil närsjukvård, där de mest multisjuka får vård i hemmet, medför färre sjukhusbesök och ökar livskvalitén för den sjuke. Närsjukvård Skaraborg – den så kallade Skaraborgsmodellen – handlar om att sjukhus, kommun och primärvård samverkar i vården kring individer med omfattande vårdbehov. Resultat visar på ökad självständighet och trygghetskänsla hos patienterna, vars vårddagar på sjukhus...
Läs mer om Närsjukvård västra Skaraborg 2.0 ska ge ännu bättre mobil närvård utifrån multisjukas behov »

Framtida centrum för 3D-teknologi i VGR - nu utforskas möjligheterna

För sex år sedan användes för första gången 3D-teknik i samband med en operation på Specialistkliniken för käkkirurgi på Odontologen i Göteborg. Idag används tekniken dagligen och utvecklingen i vår omvärld går snabbt framåt. Christian Schaefer, specialist inom käkkirurgi på Odontologen, fick finansiering från Innovationsfonden (2017) för att utforska 3D-teknikens möjligheter. Syftet är att...
Läs mer om Framtida centrum för 3D-teknologi i VGR - nu utforskas möjligheterna »

Ett steg närmare framtidens 3D-printade sårförband av förnyelsebara biomaterial

Allt började för två år sedan när Paul Gatenholm, professor vid Chalmers tekniska högskola, träffade Anna Elander och Lars Kölby, båda från plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Trion möttes för att diskutera behovet av förbättrad eftervård vid delhudstransplantat. De såg då en möjlighet i att använda nya biomaterial från skogen i kombination med 3D-bioprintingteknologin....
Läs mer om Ett steg närmare framtidens 3D-printade sårförband av förnyelsebara biomaterial »

Verklighetslabb – där innovationer testas i verkligheten

I juni 2017 fick Framtidens vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2.9 miljoner från Vinnova för att utveckla ett verklighetslabb. Men det är inte som ett vanligt labb med provrör och labbrockar. Istället handlar det om en arbetsmiljö som ska göra det möjligt att utveckla, testa och visa upp innovationer i verksamheten. Verklighetslabbet ska också underlätta och öppna upp för...
Läs mer om Verklighetslabb – där innovationer testas i verkligheten »

Avfallshantering blir säkrare med flexibel vagn

Operation 3 på Thorax, Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU), är specialiserad på hjärt- och lungkirurgi. Operationerna är ofta omfattande och långa vilket skapar en stor mängd avfall. Operationsavfall kan innehålla allt från engångsprodukter och smittfarliga delar, till verktyg som behöver spolas eller material som ska återvinnas. Under en operation på Thorax samlas avfallet i en...
Läs mer om Avfallshantering blir säkrare med flexibel vagn »