Bloggar

RSS

Innovationsplattformen har satt ihop en guide med tips på seminarier och debatter inom ämnet innovation i hälso- och sjukvården. Många sänds via webben, men guiden ger också tips till dig som är på plats i Almedalen.   Västra Götalandsregionen deltar i Almedalsveckan för sjunde gången och samarbetar med sju andra parter i den Västsvenska Arenan. Årets trend i Almedalen är samtal och...

Innovationsfonden är till för att ta tillvara på vårdens innovationskraft. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under 2018 avsatt 20 miljoner kronor till Innovationsfonden för att ta tillvara på vårdpersonalens innovativa idéer. Beviljade medel ska bidra till att utveckla, testa, eller utvärdera innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder.  Inför 2018 beslutade att utlysningen...

  Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem som drabbar 1 av 10 patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri vård (Clean Care) tar ett helhetsgrepp om problematiken kring att förebygga infektioner och förhindra spridning av smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården. Projektet har nu blivit beviljat finansiering för steg 2 inom Vinnovas utlysning...

Tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden arrangerar Innovationsplattformen ett seminarium som bland annat diskuterar behov och användning av 3D-teknik i vården och tillgängliga teknologier. Dagen är till för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, men riktar sig också till aktörer inom näringsliv eller akademi som kan möta vårdens behov kring 3D-teknik. – Vi vill lyfta...

När ronden är klar ligger patientens värden redan i journalsystemet. I stället för att vårdpersonal skriver upp värdet för vitalparametrar – det vill säga bland annat blodtryck, puls, vikt och temp – i ett block och senare för in dem i journalsystemet, registreras allt via appen direkt in i journalen. Innovationsfonden finansierade utförandet av ett första pilotprojekt som visade att varje...

"Medarbetare inom sjukvården har ofta briljanta idéer – men vägen från vision till verklighet kan vara knagglig. Lina Strand Backman är enhetschef på Innovationsplattformen som boostar innovation inom hälso- och sjukvård." Så lyder ingressen när GP Ekonomi uppmärksammar Innovationsplattformens arbete och den innovationskraft som finns i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Läs...

Totalt har 51 bidrag nominerats till Guldskalpellen som delas ut till årets förnyare och årets banbrytare inom sjukvården. 13 av bidragen kommer från Västra Götalandsregionen vilket återigen visar på en stor innovationskraft inom vår region.  Nytt pris till årets banbrytare I år har utmärkelsen utökats med en ny kategori: Årets banbrytare – för att lyfta fram förbättringsidéer som ännu...

Första helgen i maj deltog studenter från Chalmers tekniska högskolan och Göteborgs universitet i ett tvådagar långt hackathon. Studenternas uppgift var att ta fram digitala lösningar för utmaningar och behov inom framför allt akutsjukvården. Magnus Kristiansson, ny projektledare på Innovationsplattformen, var på plats som sakkunnig och deltog även i juryn. Nya lösningar presenteras för...

Den 2 maj öppnade årets tredje och sista utlysning. Den är öppen för ansökan mellan 2-15 maj och alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka om finansiering upp till 100 000 kr för att utveckla sina idéer. För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer avsätter Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen 20 miljoner kronor till en...

Att sätta på ett plåster kan verka som en enkel sak, men det finns många delar på kroppen där ett förband har svårt att fästa, till exempel på fuktiga och rörliga kroppsdelar som i armhålor och ljumskar. Om förbandet inte sitter ordentligt kan såret bli infekterat och skapa långvarigt lidande hos patienter. Innovationsprojektet Onskin vill kunna scanna sår direkt under operation och med...

Allt fler personer i vårt samhälle upplever långvarig stress och sjukskrivningarna ökar. Stressrelaterad psykisk ohälsa uppskattas vara relaterad till cirka 80 procent av långtidssjukskrivningar. Tina Arvidsdotter, projektledare FoU primärvård, har fått pengar från Innovationsfonden för ett projekt som ska utvärdera användandet av sensorer för att mäta hjärnaktivitet och andningsfrekvens vid...

Bild- och interventionscentrum (BoIC) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kombinerar den senaste bildtekniken med den främsta medicinska kompetensen i landet för att ge invånare i Västra Götalandsregionen en bättre, snabbare och säkrare vård. Nyligen infördes nya hybridsalar och avancerade ingrepp har kunnat utföras med hjälp av ny utrustning och teknik. BoIC ger nya och bättre möjligheter...

Sedan augusti förra året har Hälsocoach online, med sina tre hälsocoacher, hjälp personer att förbättra sina levnadsvanor. Tack vare pengar från Innovationsfonden har Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) tillsammans med Närhälsan kunnat utveckla en modern och flexibel online-tjänst som passar människor som aktivt vill förändra sina levnadsvanor och må bättre i vardagen. From 1 april i...

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen får ett tillskott på 308 miljoner kronor under 2018. Pengarna ska bland annat användas till att utöka personalen och förstärka eftervården för kvinnor som har fött barn. Tillsammans med enheten Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling har Innovationsplattformen påbörjat ett gemensamt arbete som sätter förlossningspersonal och nyblivna mammor i fokus....

Svårläkta sår är ett problem som kan skapa lång väntan och lidande för många patienter. Vården är i behov av effektivare diagnostik och behandling av svårläkta och komplicerade sår. Sårcentrum på Skaraborgs Sjukhus har fått pengar från Innovationsfonden för att undersöka möjligheterna till effektivare sårbedömning med hjälp av artificiell intelligens (AI). Många faktorer spelar in för rätt...

Christian Schaefer, specialist inom käkkirurgi på Odontologen i Göteborg, har tillsammans med Innovationsplattformen tagit fram en rapport som beskriver de behov som finns i hälso- och sjukvården och hur 3D-tekniken kan skapa möjligheter. Rapporten visar också till vilken grad Västra Götalandsregionen hänger med i utvecklingen av 3D-teknik och hur regionen positionerar sig i jämförelse med vår...

Många patienter med kronisk hepatit C-infektion uteblir från uppföljande besök hos Infektionskliniken på Östra Sjukhuset. Ett stenkast från kliniken ligger Substitutionsmottagningen, är en enhet inom Beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dit söker sig personer som är beroende av heroin eller morfin för att få läkemedelsassisterad rehabilitering. Över hälften av dessa patienter...

Den 16 mars hölls H@ck for Health på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Studenter, patienter och vårdpersonal träffades under 24 timmar för att ta fram lösningar på olika problem inom hälso- och sjukvården. Tjänstedesigners från Innovationsplattformen fanns också på plats för att stötta och vägleda deltagarna i arbetet med att utveckla lösningar utifrån användarnas behov. Vinnaren...

  Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen Magnetkamerateknik i kombination med AI vid behandling av anorexi, superlim för brutna ben och digital teknik för att simulera och effektivisera vårdflödet på akutmottagning. Detta är bara tre av de totalt 11 värdeskapande innovationsprojekt som får pengar från Innovationsfondens andra utlysning. Totalt ges tre utlysningstillfällen...

Mellan 16-18 maj samlas över 4000 deltagare på Svenska Mässan i Göteborg för konferensen ESOC 2018, som ges av den europeiska strokeorganisationen. Konferensen är tvärvetenskaplig, och vänder sig inte bara till läkare specialiserade inom områden som till exempel neurologi, internmedicin, geriatrik, neurorehabilitering, neurokirurgi och radiologi, utan också till en rad andra...

Ungefär 40 procent av alla besök till primärvården hänger ihop med smärta. Men inom primärvården finns ofta varken tid eller kompetens att utreda grundorsakerna till patienternas smärttillstånd. Många får över tid den ena diagnosen efter den andra, när det hela tiden egentligen handlar om samma ursprungsproblem, säger smärtforskaren Bo Christer Bertilson i Sveriges radion P1. Avsnittet...

Den 6-7 mars hölls Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar 2018. Programmet bjöd på intressanta föreläsningar och gav tillfälle till erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och nätverkande. Årets tema var "Säker vård för alla". Innovationsplattformen var på plats båda dagarna och träffade många innovativa medarbetare. Vi passade också på att berätta mer om pågående innovationsarbete...

Arbetar du i hälso- och sjukvården och upplever att det finns saker som kan förbättras? Beskriv ditt problem eller behov, skicka in det till Healthcare Inc och låt en grupp studenter ta fram en innovativ lösning. Healthcare Inc är ett innovationsprojekt där studenter från Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship (SSIE), Högskolan för design och konsthantverk...

Du som är anställd inom hälso- och sjukvården kan söka pengar för att arbeta med din idé   För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och...

Det första regionala processteamet KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är på plats. Det är ett första steg i bildandet av en ny kunskapsorganisation för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Innovationsplattformen ingår som stödfunktion till processteamet KOL och har fått i uppdrag att samla in och analysera information kring hur patienter upplever livet med en KOL-sjukdom....

Möjligheter och utmaningar med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter Program 13.00 Välkomna! Josefine Persson, bitr. universitetslektor i hälsoekonomi, Sahlgrenska akademin 13.05 Utmaningar och möjligheter med nationella hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik Malin Blixt, enhetschef, Enheten för medicinteknik, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 13.30 Varför...

Stort grattis till Lina Bunketorp Käll som får utmärkelsen ”Väl genomfört innovationsarbete”. Genom utmärkelsen vill Innovationsplattformen uppmärksamma ett projekt som fick finansiering från Innovationsfonden 2017 och har genomfört utomordentligt innovationsarbete. Syftet med utmärkelsen är inte att utmärka den ”bästa innovationen”, utan istället uppmärksamma väl utfört...

Mellan den 16-17 mars nästa år är det återigen dags för H@ck for Health på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Nytt för i år är att även deltagare från Närhälsan och Kungälvs sjukhus kan vara med. Syftet med H@ck for Health är sammanföra patienter, vårdmedarbetare och studenter från Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship och IT-universitet. Deltagarna...

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och underlätta finansieringen av innovationsprojekt avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning – Innovationsfonden. Första utlysningsomgången för Innovationsfonden 2018 stängde den 31 oktober och antalet ansökningar visar på ett fantastiskt gensvar med stor geografisk...

Mobil närsjukvård, där de mest multisjuka får vård i hemmet, medför färre sjukhusbesök och ökar livskvalitén för den sjuke. Närsjukvård Skaraborg – den så kallade Skaraborgsmodellen – handlar om att sjukhus, kommun och primärvård samverkar i vården kring individer med omfattande vårdbehov. Resultat visar på ökad självständighet och trygghetskänsla hos patienterna, vars vårddagar på sjukhus...