H@ck för Health 2018

Mellan den 16-17 mars nästa år är det återigen dags för H@ck for Health på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Nytt för i år är att även deltagare från Närhälsan och Kungälvs sjukhus kan vara med. Syftet med H@ck for Health är sammanföra patienter, vårdmedarbetare och studenter från Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship och IT-universitet. Deltagarna...
Läs mer om H@ck för Health 2018 »

Stor geografisk spridning bland de som söker pengar från Innovationsfonden 2018

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och underlätta finansieringen av innovationsprojekt avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning – Innovationsfonden. Första utlysningsomgången för Innovationsfonden 2018 stängde den 31 oktober och antalet ansökningar visar på ett fantastiskt gensvar med stor geografisk...
Läs mer om Stor geografisk spridning bland de som söker pengar från Innovationsfonden 2018 »

Närsjukvård västra Skaraborg 2.0 ska ge ännu bättre mobil närvård utifrån multisjukas behov

Mobil närsjukvård, där de mest multisjuka får vård i hemmet, medför färre sjukhusbesök och ökar livskvalitén för den sjuke. Närsjukvård Skaraborg – den så kallade Skaraborgsmodellen – handlar om att sjukhus, kommun och primärvård samverkar i vården kring individer med omfattande vårdbehov. Resultat visar på ökad självständighet och trygghetskänsla hos patienterna, vars vårddagar på sjukhus...
Läs mer om Närsjukvård västra Skaraborg 2.0 ska ge ännu bättre mobil närvård utifrån multisjukas behov »

Framtida centrum för 3D-teknologi i VGR - nu utforskas möjligheterna

För sex år sedan användes för första gången 3D-teknik i samband med en operation på Specialistkliniken för käkkirurgi på Odontologen i Göteborg. Idag används tekniken dagligen och utvecklingen i vår omvärld går snabbt framåt. Christian Schaefer, specialist inom käkkirurgi på Odontologen, fick finansiering från Innovationsfonden (2017) för att utforska 3D-teknikens möjligheter. Syftet är att...
Läs mer om Framtida centrum för 3D-teknologi i VGR - nu utforskas möjligheterna »

Ett steg närmare framtidens 3D-printade sårförband av förnyelsebara biomaterial

Allt började för två år sedan när Paul Gatenholm, professor vid Chalmers tekniska högskola, träffade Anna Elander och Lars Kölby, båda från plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Trion möttes för att diskutera behovet av förbättrad eftervård vid delhudstransplantat. De såg då en möjlighet i att använda nya biomaterial från skogen i kombination med 3D-bioprintingteknologin....
Läs mer om Ett steg närmare framtidens 3D-printade sårförband av förnyelsebara biomaterial »

Verklighetslabb – där innovationer testas i verkligheten

I juni 2017 fick Framtidens vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2.9 miljoner från Vinnova för att utveckla ett verklighetslabb. Men det är inte som ett vanligt labb med provrör och labbrockar. Istället handlar det om en arbetsmiljö som ska göra det möjligt att utveckla, testa och visa upp innovationer i verksamheten. Verklighetslabbet ska också underlätta och öppna upp för...
Läs mer om Verklighetslabb – där innovationer testas i verkligheten »

Avfallshantering blir säkrare med flexibel vagn

Operation 3 på Thorax, Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU), är specialiserad på hjärt- och lungkirurgi. Operationerna är ofta omfattande och långa vilket skapar en stor mängd avfall. Operationsavfall kan innehålla allt från engångsprodukter och smittfarliga delar, till verktyg som behöver spolas eller material som ska återvinnas. Under en operation på Thorax samlas avfallet i en...
Läs mer om Avfallshantering blir säkrare med flexibel vagn »

Podcast med vår idétransportör Maria Segertoft

Maria Segertoft är en av Innovationsplattformens idétransportörer, som hjälper medarbetare i hälso- och sjukvården att utveckla sina innovativa idéer. Hon arbetar också som undersköterska inom slutenvården på Urologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Maria och Ann Hedlund, sjuksköterska sexualrådgivare inom öppenvården på SU, har tillsammans med njurcancerpatienter och deras närstående...
Läs mer om Podcast med vår idétransportör Maria Segertoft »

Studenter och projektägare ställer ut spännande innovationsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Den 20 och 21 november kan du i Ljusgården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset se resultatet av innovationsprojekt där verksamheter på sjukhuset samarbetat med Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship (SSIE) och Högskolan för design och konsthantverk (HDK). Varje år genomförs Healthcare Inc , ett innovationsprojekt, initierat av Sahlgrenska School of Innovation and...
Läs mer om Studenter och projektägare ställer ut spännande innovationsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset »

Logopedpatienter i Skaraborg först att få stöd och behandling via nätet

  Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi" via 1177. – Förr i tiden kunde patienter få övningar via kassettband och CD-skivor. Tanken med den här nya metoden är att de patienter som vill kan logga in på 1177 och hämta...
Läs mer om Logopedpatienter i Skaraborg först att få stöd och behandling via nätet »

Vi söker tjänstedesigner

Vi söker dig som har en utbildning inom design på universitetsnivå (lägst motsvarande kandidatexamen) och som har några års arbetslivserfarenhet som tjänstedesigner. Vi ser gärna att du också har erfarenhet från att ha jobbat med hälso- och sjukvård inom offentlig sektor. Du är ansvarstagande, lyhörd och inkluderar andra genom ett pedagogiskt och empatiskt arbetssätt. Du är genuint intresserad...
Läs mer om Vi söker tjänstedesigner »

Projektgrupp utvecklar koncept för patientspecifika sårförband av förnyelsebara biomaterial från skogen

För två år sedan träffades Paul Gatenholm, professor vid Chalmers tekniska högskola, Anna Elander och Lars Kölby, båda från plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att diskutera behovet av förbättrad eftervård vid delhudstransplantat. Gruppen såg då en möjlighet i att använda nya biomaterial från skogen i kombination med 3D-bioprintingteknologin. Projektet – som...
Läs mer om Projektgrupp utvecklar koncept för patientspecifika sårförband av förnyelsebara biomaterial från skogen »

Patientmedverkan i digital smärthandläggning (PiDS)

Maria Larsson, Primärvårdschef FoU, och Daniel Malm, projektledare, från Närhälsan vill med hjälp av ett digitalt verktyg kunna effektivisera diagnostik och behandling av patienter med kronisk muskuloskeletal smärta. Nästan en tredjedel av alla besök i primärvården rör muskuloskeletala smärtproblem – ospecifik smärta – vilket många gånger medför sjukskrivning. Patienter med ospecifik...
Läs mer om Patientmedverkan i digital smärthandläggning (PiDS) »

Sahlgrenska välkomnar innovationer

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i intervju med MedTech Magazine gällande nya produkter och innovationer i hälso- och sjukvården.  
Läs mer om Sahlgrenska välkomnar innovationer »

20 miljoner till innovationer som skapar framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning  – Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka. Tröja som hjälper Parkinsonsjuka, videolänk för bättre...
Läs mer om 20 miljoner till innovationer som skapar framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen »

Ambulanssjukvården på SkaS prisas för sitt utvecklingsarbete

  Stort grattis till Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus som har tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande. – Det här känns självfallet jättebra och kommer att ge oss alla som arbetar med detta en push framåt för att vidareutveckla verksamheten, säger utbildningsledare Magnus Danielsson...
Läs mer om Ambulanssjukvården på SkaS prisas för sitt utvecklingsarbete »

Nu startar vår innovationsturné – hoppas vi ses!

U nder hösten kommer vi besöka platser runtom i hela Västra Götalandsregionen för att berätta om hur vi kan hjälpa personal, patienter eller närstående i deras arbete med att förverkliga sina idéer . Vår idétransportör, Maria Segertoft , kommer vara på plats för att särskilt möta patienter och närstående , vars idéer är ovärderliga för...
Läs mer om Nu startar vår innovationsturné – hoppas vi ses! »

App ska hjälpa bipolära patienter

På Östra sjukhuset i Göteborg provar en forskargrupp en app för att följa sjukdomsförloppet hos personer med bipolär diagnos. Tanken är att man ska få tidiga varningstecken när sjukdomen slår till. De har forskat på tio frivilliga personer sedan i mars i en första delstudie. Användaren behöver inte göra någonting, bara ge sitt medgivande, och appen mäter aktiva värden från mobilen...
Läs mer om App ska hjälpa bipolära patienter »

Hälsocoach online - ett av många smarta projekt som finansieras av Innovationsfonden

Den 21 augusti startade Södra Älvsborgs Sjukhus och Närhälsan i Sjuhärad tillsammans tjänsten ”Hälsocoach online”. Hälsocoach online är ytterligare en del i det digitaliseringsarbete som pågår inom vården. Tjänsten är ett modernt och flexibelt stöd som passar de som aktivt vill förändra sina levnadsvanor och må bättre i vardagen. Levnadsvanorna är fysisk aktivitet, matvanor,...
Läs mer om Hälsocoach online - ett av många smarta projekt som finansieras av Innovationsfonden »

Lysande cafépuckar på BB – ett lysande bevis på innovationskraften i VGR

Ibland kan enkla lösningar och verktyg som underlättar vardagen på sjukhuset finnas i andra verksamheter och inte nödvändigtvis i vården. På BB vid Södra Älvsborgs sjukhus såg man en möjlighet att använda sig av cafébranschens lysande puckar vid barnläkarundersökningar. Ett nytänkande sätt som skapar många positiva effekter för både nyblivna föräldrar och medarbetare. – Vi har tidigare...
Läs mer om Lysande cafépuckar på BB – ett lysande bevis på innovationskraften i VGR »

Mer än två miljoner kronor till innovationsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fått tre av åtta projektfinansieringar i ett nationellt innovationsprogram inom medicinsk teknik. De cirka två miljoner kronorna ska bland annat gå till att lägga grunden för tekniken som i framtiden ska möjliggöra 3D-utskriven hud. Det är den statliga innovationsmyndigheten Vinnovas program Medtech4Health som tillkännagett mottagarna av...
Läs mer om Mer än två miljoner kronor till innovationsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset »

Nyfiken på tjänstedesign? Nu ska kunskapsnivån höjas i VGR

Just nu talas det mycket om tjänstedesign inom hälso- och sjukvården. Tjänstedesign är en metodik för att kunna förstå och fånga upp medarbetares, patienters och närståendes behov. Det handlar om att utveckla vårdtjänster tillsammans och skapa värde i patienters och närståendes vardag. Känns ordet tjänstedesign förvirrande? Hälso- och sjukvården ses – i det här sammanhanget – som en ...
Läs mer om Nyfiken på tjänstedesign? Nu ska kunskapsnivån höjas i VGR »

Innovationsfonden fortsätter 2018

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor för Innovationsfonden även under 2018.   - Det är med glädje jag kan konstatera att Innovationsfonden fortsätter, säger Lina Strand Backman, enhetschef för Innovationsplattformen. Det blev en enorm succé förra året med hela 177 ansökningar från i princip alla förvaltningar. Av dessa ansökningar fick 39 medel för...
Läs mer om Innovationsfonden fortsätter 2018 »

VGR i topp när 28 projekt får innovationsstöd

Totalt får 28 svenska innovationsprojekt upp till 1 miljon kronor vardera från innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths första gemensamma utlysning. Samtliga projekt ska utveckla produkter och tjänster för bättre hälsa, samt ha parter från minst två av sektorerna akademi, industri och hälso- och sjukvård.   Under våren 2017 har Innovationsplattformen VGR stöttat Mevia, ett...
Läs mer om VGR i topp när 28 projekt får innovationsstöd »

Nu öppnar vi upp en sluss för patienters innovationsidéer

Nu startar vi projektet Patientinnovationsslussen – ett projekt som ska ta till vara på patienters innovationsidéer. Patientinnovationsslussen är finansierat av Vinnova.
Läs mer om Nu öppnar vi upp en sluss för patienters innovationsidéer »

Awendi testar hjälpmedel i samarbete med vården

När Rebecka Hjortronberger och hennes man fick sitt andra barn upptäckte de att det var svårt att ge barnet medicin via suppositorier. Nu har de utvecklat ett hjälpmedel som underlättar appliceringen av suppositorier. – Vi hörde av oss till Innovationsplattformen och med deras hjälp och kontaktvägar fick vi möjlighet att genomföra tester av produkten i samarbete med hälso- och sjukvården,...
Läs mer om Awendi testar hjälpmedel i samarbete med vården »

Kurs i innovationsledarskap erbjuds i VGR

För första gången erbjuds nu en kurs i innovationsledarskap i Västra Götalandsregionens Kvalificerade ledarskapsprogram. Kursen riktar sig i första hand till chefer som vill utveckla sin egen, teamets och organisationens kreativitet och innovationsförmåga.  Teman som tas upp ur ett ledarperspektiv är: Innovationsprocessen: Från idéer till innovationer Individen: Så blir...
Läs mer om Kurs i innovationsledarskap erbjuds i VGR »

Geststyrning i vården kan undvika smittspridning

Erghis Technologies ville testa sin geststyrda teknik på vården men behövde en närmare kontakt. Då kontaktade de Innovationsplattformen för en behovsanalys och simulerade användartester. - Det var ett väldigt bra samarbete, säger Örs-Barna Blénessy, grundare och vd för Erghis Technologies. Samarbetet mellan Erghis Technologies och Innovationsplattformen startades när en dåvarande...
Läs mer om Geststyrning i vården kan undvika smittspridning »

Nu söker vi en kommunikatör

Nu söker vi en kommunikatör som ska ansvara för utveckling av vår kommunikationsstrategi, samt interna som externa kommunikationskanaler. En viktig del i rollen är att samverka med Sahlgrenska Universitetssjukhusets kommunikationsavdelning såväl som andra kommunikationsenheter i regionen. Operativt ansvarar du för hemsida, sociala medier och artiklar, som i olika sammanhang skapar insikt...
Läs mer om Nu söker vi en kommunikatör »

Utlysning: Innovatörer inom vård & omsorg 2017

Tillsammans med MedTech West, som är västsvensk nod för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, håller vi på Innovationsplattformen två informationsseminarier om utlysningen Innovatörer inom vård & omsorg 2017.  Utlysningen ska stärka den medicintekniska kompetensen i vården och stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling, implementering och införandet...
Läs mer om Utlysning: Innovatörer inom vård & omsorg 2017 »
— 30 Items per Page
Visar 1-30 av 60 resultat.