Tillbaka

Ett steg närmare framtidens 3D-printade sårförband av förnyelsebara biomaterial

Allt började för två år sedan när Paul Gatenholm, professor vid Chalmers tekniska högskola, träffade Anna Elander och Lars Kölby, båda från plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Trion möttes för att diskutera behovet av förbättrad eftervård vid delhudstransplantat. De såg då en möjlighet i att använda nya biomaterial från skogen i kombination med 3D-bioprintingteknologin. Projektet – som går under namnet Onskin – har sedan dess fått 5 miljoner kronor från Bioinnovation och arbetar nu med att utveckla 3D-bioprinting för att kunna framställa patientspecifika sårförband tillverkade av förnyelsebara biomaterial.

Nytt koncept klart

Under hösten 2017 har en arbetsgrupp inom Innovationsplattformen utfört en behovsstudie av sårläkning vid hudtransplantationer. Utifrån behovsstudien kunde gruppen sedan arbeta vidare med konceptutveckling av 3D-printat sårförband gjort på nanocellulosa. Arbetet är nu avslutat och det färdiga konceptet består av fyra moduler: fuktgivare, absorbent, barriärfilm och stödstruktur. Fuktgivaren består av 3D-printad nanocellulosa (hydrogel) och är i kontakt med såret för att, genom kanaler, leda sårvätskan till ovanpåliggande absorbent. Absorbenten har hög absorptionsförmåga och formen kan anpassas till fuktgivaren. Barriärfilmen utgör det tredje lagret i förbandet och en av huvudfunktionerna är att skydda från bakterier och yttre miljö. Stödstrukturen är till för att skydda ett hudtransplantat från att lossna från sårbotten och kan 3D-printas efter patientens kroppsform. Modulerna kan användas tillsammans för att skapa ett komplett förband som uppfyller samtliga funktioner. De kan också användas som separata moduler i kombination med existerande förbandslösningar.

Projektet kommer att fortsätta under 2018 då nästa steg blir att vidareutveckla de olika modulerna.
 

 

Kommentarer