Tillbaka

Framtida centrum för 3D-teknologi i VGR - nu utforskas möjligheterna

För sex år sedan användes för första gången 3D-teknik i samband med en operation på Specialistkliniken för käkkirurgi på Odontologen i Göteborg. Idag används tekniken dagligen och utvecklingen i vår omvärld går snabbt framåt. Christian Schaefer, specialist inom käkkirurgi på Odontologen, fick finansiering från Innovationsfonden (2017) för att utforska 3D-teknikens möjligheter. Syftet är att bana väg för ett framtida centrum för 3D-teknologi i Västra Götalandsregionen.

3D-teknik höjer patientsäkerheten

3D-tekniken har många fördelar. Operationer kan visualiseras i 3D vilket gör det lättare att förbereda ingrepp och undvika olika komplikationer. 3D-visualisering handlar om att analysera och samla in data om ett fysiskt objekt eller en miljö. Informationen som samlas in kan sedan användas för att skapa, alltså 3D-printa, digitala tredimensionella modeller. Visualisering inför operationer av tumörer eller förlossningsskador vid gynekologisk kirurgi, ansiktsproteser, framställning av skor och inlägg inom ortopedteknik är några exempel på områden där 3D-tekniken kan vara mycket användbar. Tydligt är att 3D-tekniken kan bidra till en höjd patientsäkerheten och även förkorta operationstider.

– Tanken med ett framtida 3D-centrum är att vi ska kunna samla kompetensen inom regionen och vara ett stöd för den medicinska professionen i framtagning av t ex preoperativa modeller, operationsguider och patientspecifika implantat, säger Christian Schaefer.

Kartlägger möjligheterna i Västra Götalandsregionen

Caroline Damgaard och Emma Ekberg, projektsamordnare på Innovationsplattformen, utför nu en behovsundersökning för att kartlägga användandet av 3D-teknik och dess möjligheter. Ett stort antal medarbetare från kliniker inom Folktandvården och verksamheter inom sjukvården har redan blivit intervjuade och arbetet pågår fram till årsskiftet.

– Vi har hittills sett att det finns behov av bättre visualisering inom flera områden. Behovet finns, men många behöver få en bättre förståelse för möjligheterna med 3D-tekniken. Som det ser ut idag så drivs utvecklingen i VGR av några få ”eldsjälar”. Införandet av ett centrum för 3D-teknologi skulle kunna främja användandet och öka samarbetet mellan verksamheter. Då kan medarbetare lättare ta del av varandras kunskaper och kompetensen breddas, säger Emma Ekberg och Caroline Damgaard.
 

Kommentarer