Tillbaka

Geststyrning i vården kan undvika smittspridning

Erghis Technologies ville testa sin geststyrda teknik på vården men behövde en närmare kontakt. Då kontaktade de Innovationsplattformen för en behovsanalys och simulerade användartester.
- Det var ett väldigt bra samarbete, säger Örs-Barna Blénessy, grundare och vd för Erghis Technologies.

Samarbetet mellan Erghis Technologies och Innovationsplattformen startades när en dåvarande medarbetare hos Erghis träffade på en av Innovationsplattformens representanter på ett event i Göteborg. 

-Vi kände att vi behövde göra mer projekt med sjukvården och att vår teknik skulle passa bra i operationssalsverksamheter. Vårt första mål var att jobba direkt med avdelningarna och ha det kundfinansierat. Genom vårt samarbete med Innovationsplattformen kunde vi nå ut till flera avdelningar, med finansiering genom Vinnova istället, säger Örs-Barna Blénessy. 

Erghis har utvecklat ett unikt system för geststyrning som gör att det är möjligt att använda datorer utan att röra vid en fysisk yta, till exempel tangentbord eller mus. För vården innebär tekniken en möjlighet att lättare kontrollera smittspridning i sterila miljöer. Samarbetet med Innovationsplattformen handlade framförallt om att utvärdera hur geststyrd teknik skulle kunna fungera i operationssalar, men också att identifiera vilka operationssalar där tekniken är mest lämpad. Därför gjordes flera simulerade tester där faktiskt personal kunde testa tekniken på olika användningsområden.   

-Vi kan och är duktiga på teknik, men mindre bra på hur arbetsprocesser inom sjukvården fungerar. Tack vare vårt samarbete fick vi kontakt med sjukvården på ett smidigare sätt, och sjukvården fick själva yttra sina behov, säger Örs-Barna Blénessy

Kontakten med Innovationsplattformen har varit mycket uppskattad och det hade varit mycket mer omständligt att sätta ihop de stimulerade testerna utan Innovationsplattformens stöd menar Örs-Barna.

-Vi hade nog inte lyckats samla in det materialet som vi fick från Innovationsplattformen lika snabbt på egen hand med tanke på vår teams ringa storlek, avslutar han.

 

Kommentarer