Tillbaka

H@ck för Health 2018

Mellan den 16-17 mars nästa år är det återigen dags för H@ck for Health på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Nytt för i år är att även deltagare från Närhälsan och Kungälvs sjukhus kan vara med. Syftet med H@ck for Health är sammanföra patienter, vårdmedarbetare och studenter från Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship och IT-universitet. Deltagarna delas in i grupper och tilldelas ett utvecklingsområde som de, i form av ett ”hack”, ska finna en kreativ lösning på.

Ett hack tar tillvara på personers olika kompetenser

”Ett hack” eller ”hackande” innebär att man genom grupparbete tar tillvara på personers olika kompetenser och kunskaper för att få fram kreativa lösningar kring ett problemområde.
Inför H@ck for Health 2018 kommer problem- och utvecklingsområden som existerar över förvaltningsgränserna att prioriteras. Det kommer också vara stort fokus på vikten av patientmedverkan – både före och under arbetet. Att jobba med problemlösning i form av ”hack” är inte nytt. Det som skiljer H@ck for Health från andra liknade projekt är att deltagarna inte själva kan välja vilken grupp de ska arbeta inom. Alla deltagare delas in i grupper och får en månad på sig att förbereda sitt arbete. Mellan den 16-17 mars, alltså när hacket pågår, kommer varje grupp få stöttning av en mentor. Daniel Karlsson, projektledare på Innovationplattformen, är en av mentorerna som kommer vara på plats. Han var också med vid föregående H@ck for Health, i mars 2017, och har många positiva upplevelser från de dagarna.

- Intresset för H@ck for Health är stort vilket är ett tydligt bevis på stark innovationskraft och människors vilja att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Det är oerhört roligt att se hur personer med olika kompetenser och styrkor går samman och skapar fantastiskt kreativa och bra lösningar. Min roll som mentor är att stötta arbetsgruppen och se till så deras samarbete och kreativitet flyter på under hacket. Ett uppdrag som är jättekul, men också lärorikt för min roll som projektledare på Innovationsplattformen, säger Daniel Karlsson.

Alla kreativa förslag kommer bedömas av en jury, där bland andra SUs sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg ingår. Juryn kommer bedöma förslagen utifrån kriterier som patientnytta, kvalitet, nyskapande och möjlighet. De bästa förslagen kommer sedan att få pris. I samband med själva hacket planeras också en mängd kringarrangemang. Allt från intressanta föreläsningar, till retrospelshörna och nattlig filmvisning. 2018 utökar vi retrospelshörnen.

 

 

Vill du vara med och ”hacka”?

Skicka anmälan till H@ck for Health 2018 senast 4 januari 2018. I din anmälan kan du även tipsa om lämpliga patienter som kan tänkas vilja delta. För att kunna medverka vid H@ck for Health behöver du vara anställd vid SU, Kungälvs sjukhus eller inom Närhälsan i VGR.
 

Kommentarer