Tillbaka

Hälsocoach online blir en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete

Sedan augusti förra året har Hälsocoach online, med sina tre hälsocoacher, hjälp personer att förbättra sina levnadsvanor. Tack vare pengar från Innovationsfonden har Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) tillsammans med Närhälsan kunnat utveckla en modern och flexibel online-tjänst som passar människor som aktivt vill förändra sina levnadsvanor och må bättre i vardagen.

From 1 april i år fortsätter SÄS och Närhälsan att utveckla Hälsocoach online via Västra Götalandsregionens omställningsprojekt ”Digitala vårdformer och tjänster”. Målet är att ännu fler patienter kan få stöd via den digitala coachningstjänsten.

–  Det är angeläget att hälso- och sjukvården arbetar samordnat och tillsammans för att utveckla moderna digitala verktyg som också efterfrågas. Vi vill förstås att individen ska få personligt anpassat stöd att förbättra sin hälsa och förebygga sjukdom, säger menar Anna Cavrak i en artikel publicerad av it-hälsa.se. Anna Cavrak är hälsokoordinator på SÄS och en av initiativtagarna till Hälsocoach online.

Du kan läsa mer om Hälsocoach online på vår hemsida eller se filmen där Anna Cavrak berättar mer om sitt innovationsarbete med att utveckla tjänsten.

Läs hela artikel från it-hälsa.se

Kommentarer