Tillbaka

Välkomna till hälsoekonomisk nätverksträff i Göteborg den 6 februari

Möjligheter och utmaningar med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter

Program

13.00 Välkomna!

Josefine Persson, bitr. universitetslektor i hälsoekonomi, Sahlgrenska akademin

13.05 Utmaningar och möjligheter med nationella hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik

Malin Blixt, enhetschef, Enheten för medicinteknik, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket

13.30 Varför ska medtechföretagen ta fram hälsoekonomiska studier – när inga upphandlingar utvärderar dem?

Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech

13.50 Regional och nationell hantering av medicintekniska produkter i harmoni – en dröm?

Jan Kilhamn, enhetschef, Kunskapsstöd läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

14.20 Fikapaus och nätverkande

14.50 Medicinsk apparatur - dags för ett regelverk liknande det som gäller för läkemedel?

Henrik Sjövall, professor/överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin

15.20 MedTech20© - Nytt instrument för att mäta patientnyttan av medicintekniska produkter.

Ingela Björholt, vd, Nordic Health Economics

15.40 Reflektion av dagens tema

Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

16.00 Avslutning

 

Tid: Tisdagen den 6 februari, kl. 13-16

Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3

Läs mer om nätverket

Anmälan skickas till healtheconomics@gu.se

 

Kommentarer