Tillbaka

Innovationsplattformen lyfter akutsjukvårdens behov av digitala lösningar

Första helgen i maj deltog studenter från Chalmers tekniska högskolan och Göteborgs universitet i ett tvådagar långt hackathon. Studenternas uppgift var att ta fram digitala lösningar för utmaningar och behov inom framför allt akutsjukvården. Magnus Kristiansson, ny projektledare på Innovationsplattformen, var på plats som sakkunnig och deltog även i juryn.

Nya lösningar presenteras för verksamheter inom hälso- och sjukvården

C & SE Hackathon arrangerades av institutionen för data- och informationsteknik, som är en gemensam institution för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Att få fram nya lösningar med hjälp av hackathons är både populärt och effektivt. Tidigare i år hölls H@ck for Health på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det resulterade i många värdefulla lösningar och vinnaren presenterades under Vitalis på Svenska mässan. Syftet med ett hackathon är att deltagarnas kreativitet, nytänkande och god kunskap inom ett ämne ska ta fram smarta lösningar som möter ett behov.

Eftersom flera av studenternas lösningar möter behov inom akutsjukvården var det självklart att låta Magnus Kristiansson representera Innovationsplattformen. Sedan i mars är han anställd som projektledare för att stötta idégivare och innovationsprojekt inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Han är utbildad anestesi- och ambulanssjuksköterska och har 20 års erfarenhet inom vården. Senaste anställningen var som biträdande vårdenhetschef vid akutmottagningen på Mölndals sjukhus och han har därför goda kunskaper inom akutsjukvård.

 Det var jätteintressant och givande att vara med vid det här evenemanget. Jag hade samlat in behovsformuleringar från olika verksamheter inom vården som jag förklarade och presenterade för studenterna på plats. Extra roligt var det såklart att få medverka som sakkunnig och dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper inom framför allt akutsjukvården. Det kom fram många bra lösningar och min tanke är nu att försöka återkoppla studenterna idéer till verksamheterna. Samverkan mellan akademin och vården är viktig! För några år sedan, när jag arbetade som narkossjuksköterska, kom jag på en förbättringsidé för kabelhantering. Med Innovationsplattformens hjälp kom jag sedan i kontakt med Chalmers tekniska högskola, vilket ledde till att jag med deras hjälp kunde ta fram en prototyp. Detta fick mig att förstå vikten av samverkan och väckte mitt intresse för innovationsarbete, tillägger Magnus Kristiansson.

På bilden: Magnus Kristianssion presenterar ett av utmaningarna från hälso- och sjukvården.

Foto: Francisco Gomes 

Kommentarer