Tillbaka

Kunglig glans över innovationsprojektet Onskin

Att sätta på ett plåster kan verka som en enkel sak, men det finns många delar på kroppen där ett förband har svårt att fästa, till exempel på fuktiga och rörliga kroppsdelar som i armhålor och ljumskar. Om förbandet inte sitter ordentligt kan såret bli infekterat och skapa långvarigt lidande hos patienter. Innovationsprojektet Onskin vill kunna scanna sår direkt under operation och med 3D-printer skriva ut förband anpassade specifikt efter sårets djup och yta. På så sätt kan sår läka snabbare och minska lidandet för patienter, men också innebära stora ekonomiska vinster för vården.
 
På bild: Björn Grauers från Innovationsplattformen tillsammans med Mickaela Gullstrand, Karl Håkansson och Paul Gatenholm, från Chalmers tekniska högskola, berättar om arbete med Onskin vid Forum för bioekonomi 2018. Foto: Johan Marklund

Innovationssamverkan som utgår från vårdens behov 

Onskin finansieras av BioInnovation och är ett samverkansprojekt med parter från hälso- och sjukvården, näringslivet och akademin. Behovet av ett patientspecifikt sårförband är stort och plastikkirurgin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är behovsägare i projektet. Innovationsplattformen har utfört behovsstudie och konceptutveckling, men är också stödjande med resurser kring intern projektledning, administration och design. Chalmers tekniska högskola – med avgörande kunskaper om nanocellulosa – är projektledare och flera olika aktörer inom näringslivet står för skogsråvaran, 3D-printers, samt det medicintekniska kunnandet och analyser.
 
Arbetet med Onskin inleddes med en behovsstudie för att avgränsa projektet och för att skapa ökad förståelse för vad som utgör ett svårbehandlat sår. Den genomfördes av produkt- och tjänstedesigners från Innovationsplattformen, som genom djupintervjuer och observationer med vårdpersonal och patienter i Uppsala, Linköping och i Göteborg, identifierade de egenskaper förbandet skulle ha.
Projektet har nu gått in i en avgörande slutfas. Dels måste förbandet godkännas i kliniska tester och dessutom ska det klara av att produceras i stora volymer. Därefter måste ett företag ta produkten ut på marknaden. Läs mer om arbetet och det framtagna konceptet.

Onskin utvald talare vid Forum för bioekonomi

Under årets upplaga av Forum för Bioekonomi möttes 400 aktörer inom politik, näringsliv och akademi. Medverkade gjorde bland annat HMK Carl XVI Gustaf och närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Björn Grauers, tjänstedesigner på Innovationsplattformen, Paul Gatenholm, Karl Håkansson och Mickaela Gullstrand, från Chalmers tekniska högskola, representerade Onskin som var ett av två utvalda innovationsprojekt att presentera sitt arbete.
 
När jag kom och besökte dem för första gången blev jag väldigt intresserad av hur de arbetar i projektet, alltså hela angreppssättet. De har verkligen lagt mycket tid på att förstå behovet (i hälso- och sjukvården, reds. anm) och sedan jobba med sin lösning, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation. 
 

Kommentarer