Tillbaka

Kurs i innovationsledarskap erbjuds i VGR

För första gången erbjuds nu en kurs i innovationsledarskap i Västra Götalandsregionens Kvalificerade ledarskapsprogram. Kursen riktar sig i första hand till chefer som vill utveckla sin egen, teamets och organisationens kreativitet och innovationsförmåga. 

Teman som tas upp ur ett ledarperspektiv är:

Innovationsprocessen: Från idéer till innovationer
Individen: Så blir du själv mer kreativ
Teamet: Utveckla medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga
Organisationens innovationsförmåga och hur den kan mätas

I ett samarbete med Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och med deltagande från andra offentliga organisationer i Västsverige har Västra Götalandsregionens Kvalificerade ledarskapsprogrammet tagits fram. Delkurserna erbjuds separat men kan kombineras till en magister/masterexamen i ämnet - Ledarskap i offentlig verksamhet. Delkurserna omfattar 7,5 eller 15 högskolepoäng och bedrivs under en respektive två terminer. 

Här kan du läsa mer om programmet och de olika delkurserna. I högerkolumnen längst ned i länken finns information om delkursen i innovationsledarskap. Ansök före den 28 april.

Kommentarer