Tillbaka

Ny utlysning för Innovationsfonden öppnar 19 februari

Du som är anställd inom hälso- och sjukvården kan söka pengar för att arbeta med din idé

 

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka.

Ansök om belopp upp till 100 000

Förra utlysningen blev en succé och totalt 120 ansökningar skickades in. Alla ansökningar höll en hög nivå och 39 av projekten fick finansiering. 23 av dessa tilldelades belopp upp till 100 000 kr (nivå 1) och 16 stycken fick belopp upp till 1,5 milj kronor (nivå 2). Utlysningen som är öppen mellan 19 februari och 6 mars är för Nivå 1. Läs mer om belopp och tidigare projekt.


Ansökan skickas in via vår hemsida.
 

Kommentarer