Tillbaka

Nyfiken på tjänstedesign? Nu ska kunskapsnivån höjas i VGR

Just nu talas det mycket om tjänstedesign inom hälso- och sjukvården. Tjänstedesign är en metodik för att kunna förstå och fånga upp medarbetares, patienters och närståendes behov. Det handlar om att utveckla vårdtjänster tillsammans och skapa värde i patienters och närståendes vardag.

Känns ordet tjänstedesign förvirrande? Hälso- och sjukvården ses – i det här sammanhanget – som en tjänst. Design handlar om hur tjänsten utvecklas och fungerar i praktiken. Västra Götalandsregionen vill lyfta kunskapsnivån inom tjänstedesign för att förstärka vårdens innovationer på ett kreativt sätt. För att höja kunskapen erbjuder Innovationsplattformen ett Vinnova-finansierat utbildningsprogram som pågår under hela 2017. Totalt deltar 20 personer från olika verksamheter i VGR.

Nationell satsning

Även på nationell nivå satsas det stort för att höja och säkerställa kompetens inom tjänstedesign. Vi på innovationsplattformen - tillsammans med Sjukvårdsstrategiskt team på Koncernstab Hälso- och sjukvård - representerar Västra Götalandsregionen i ett större nationellt samverkansprojekt. Andra medverkande är från Värmlands läns landsting, Stockholms läns landsting, Sörmlands läns landsting och Västernorrlands läns landsting. På sikt förväntas projektet utveckla en långsiktig och hållbar samverkansmodell med gemensamma resurser, metoder och verktyg för arbetet med tjänstedesign.

Exempel: Provrörsresan 

Projekt "Provrörsresan" är ett exempel på hur tjänstedesign kan leda till bättre patientsäkerhet och färre fel. Projektet utfördes av Landstinget i Värmland Experio Lab.

Bakgrund

Fel som begås i den preanalytiska fasen vid provtagning av blod och vävnad kostar tid och pengar och äventyrar patientsäkerheten. För att prova nya vägar och öka patientsäkerheten och minska kostnader inleddes projekt ”Provrörsresan”. Utgångspunkten i projektet var att ha provtagarens perspektiv på provtagningen.

Mål

Målet var att ta fram, testa och implementera nya eller förbättrade modeller för provtagning i syfte att öka patientsäkerheten och minska kostnaderna, genom att minska antalet fel i hanteringen.

Genomförande

Genom att involvera medarbetare från både beställarverksamheter som laboratoriemedicinska verksamheter skapades en gemensam förståelse för processen kring provtagning. Designmetoder användes för att kunna ”uppleva” provrörets resa. Detta gav nya insikter och upptäckter kring varför det blir fel. Insikterna låg sedan till grund för att kunna skapa flera olika förbättringsåtgärder – ”prototyper” – i syfte att minska antal preanalytiska fel och på så sätt förbättra patientsäkerheten och minska resursslöseri.

Resultat

Projektet resulterade i ett antal grundläggande idéer för tre olika prototyper som sedan testades i skarp verksamhet.

Är du intresserad av att veta mer om tjänstedesign eller funderar på hur det kan vara ett givande verktyg för ett projekt? Kontakta oss för vidare diskussion och vägledning innovationsplattformen@vgregion.se

Kommentarer