Tillbaka

Patientmedverkan i digital smärthandläggning (PiDS)

Maria Larsson, Primärvårdschef FoU, och Daniel Malm, projektledare, från Närhälsan vill med hjälp av ett digitalt verktyg kunna effektivisera diagnostik och behandling av patienter med kronisk muskuloskeletal smärta.

Nästan en tredjedel av alla besök i primärvården rör muskuloskeletala smärtproblem – ospecifik smärta – vilket många gånger medför sjukskrivning. Patienter med ospecifik smärta är personer med exempelvis nack-/ryggbesvär, fibromyalgi, artros, tendinos (senfästesbesvär) och söker ofta hjälp för sina besvär i primärvården. Det individuella lidandet vid långvarig ospecifik muskuloskeletal smärta har uppskattats vara högre än vid många andra medicinska tillstånd.

Tack vare finansiering från Innovationsfonden har projektet under 2017 kunnat påbörja utvecklingen av ett användarvänligt digitalt verktyg där patienter regelbundet ska kunna registrera sina besvär. Informationen blir tillgänglig för vårdgivaren som sedan kan utföra en kompletterande klinisk undersökning och en strukturerad smärtanalys. Verktyget ska också kunna möjliggöra för ett intelligent beslutsstöd vid strukturerad smärtdiagnostik. Med patientens medgivande ska det också vara möjligt att föra över information till kvalitetsregister eller aktuellt journalsystem.

- I Sverige genomgår färre än 3% av patienterna med långvarig muskuloskeletal smärta en strukturerad smärtanalys. Endast ett fåtal av patienterna som behandlas inom primärvården följs upp i strukturerade register. Det behövs därför en fortsatt utveckling av såväl processer som behandlingsmetoder för att förbättra möjligheterna för en god och evidensbaserad behandling för den här patientgruppen, säger Maria Larsson.

Det digitala verktyget utvecklas i tätt samarbete med vårdtagare, vårdgivare, VGR IT och jurister. Det kommer att testas tillsammans med 50 patienter och en handfull vårdgivare under november och december, 2017

Kommentarer