Tillbaka

Projektgrupp utvecklar koncept för patientspecifika sårförband av förnyelsebara biomaterial från skogenFör två år sedan träffades Paul Gatenholm, professor vid Chalmers tekniska högskola, Anna Elander och Lars Kölby, båda från plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att diskutera behovet av förbättrad eftervård vid delhudstransplantat. Gruppen såg då en möjlighet i att använda nya biomaterial från skogen i kombination med 3D-bioprintingteknologin. Projektet – som går under namnet Onskin – har sedan dess fått 5 miljoner kronor från Bioinnovation och arbetar nu med att utveckla 3D-bioprinting för att kunna framställa patientspecifika sårförband tillverkade av förnyelsebara biomaterial.

Breddad kompetens

Projektet är igång och tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen för den inledande projektfasen – behovskartläggning och konceptutveckling. Innovationsplattformen har inför detta bildat en projektgrupp och förstärkt med kompetens inom bland annat tjänstedesign, biomedicin och materialkemi. Gruppen (se bild från höger) består av:

Erik Djäken, projektledare
Erik är projektledare på Innovationsplattformen med fokus på företag inom Life Science. Inom projektet Onskin är Erik delprojektledare för inledande projektfasen.
Projektledare för hela projektet är Karl Håkansson vid Chalmers tekniska högskola.

Elin Ståhl, produkt- och tjänstedesigner
Elin arbetar med strukturerade metoder för att förstå patienternas och vårdpersonalens behov, så att dessa kan prioriteras genom innovationsprocessen.

Emma Ekberg, projektsamordnare
Emma arbetar med hela processen, från modellering till 3D-printning. Detta är en viktig del i framtidens hälso- och sjukvård, inte minst för att skapa vårdprodukter anpassade för patienten.

Björn Grauers, produkt- och tjänstedesigner
Björn jobbar med visuell kommunikation, design och designmetodik. Visuell kommunikation används för att främja en dialog genom bildspråk och inkludera patienter samt vårdpersonal genom produktutvecklingsprocessen.

Caroline Damgaard, projektsamordnare
Carolines har kunskaper inom 3D-bioprinting av nanocellulosa – hållbart material från skogen – vilket kan skapa nya innovativa lösningar inom patientfokuserad vård.

På bild syns också Kajsa Markstedt från Wallenberg Wood Science Center. Hon är doktorand och del i Paul Gatenholms forskargrupp inom materialkemi vid institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola.

Ökning av äldre patienter med svårläkta sår

Målsättningen är att projektet ska kunna utveckla 3D-bioprinting som en möjlig process for att framställa patientspecifika 3D-strukturer, däribland sårförband. Exempel på biomaterial är cellulosa nanofibriller (CNF) från skogsråvara, som i framtiden skulle kunna ersätta fossil-baserade produkter. Detta kan också skapa nya innovativa lösningar för hälso- och sjukvården som förutspår en ökning av äldre patienter med svårläkta sår.

Kontakt:
Erik Mårtensson Djäken, projektledare
Erik.martensson.djaken@vgregion.se
070-0825965

Kommentarer