Tillbaka

Sensor ska utvärdera behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa

Allt fler personer i vårt samhälle upplever långvarig stress och sjukskrivningarna ökar. Stressrelaterad psykisk ohälsa uppskattas vara relaterad till cirka 80 procent av långtidssjukskrivningar. Tina Arvidsdotter, projektledare FoU primärvård, har fått pengar från Innovationsfonden för ett projekt som ska utvärdera användandet av sensorer för att mäta hjärnaktivitet och andningsfrekvens vid behandling av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa.
 

Sensor ska mäta hjärnaktivitet och andningsfrekvens

Medveten andning är en av flera metoder som bygger på personcentrerade behandlingar utifrån en helhetssyn som utvecklats för att minska stressrelaterade besvär. Det handlar om att personer med stressrelaterad psykisk ohälsa lär sig att praktisera medveten andning och därmed påverka sin hälsa. Med hjälp av en sensor ska projektet mäta hjärnaktivitet och andningsfrekvens under tiden som patienten tillämpar metoden. Projektet ska också utvärdera mjuka faktorer som patienternas egna upplevelser av behandling som AntiStress medveten andning.
 
Att använda en sensor som bedömer personens avslappning är ett objektivt mått på behandlingsresultat. Vår hypotes är att det kan bidra till den mer subjektiva upplevelsen av sjukdomstillståndet och framförallt ge en personlig återkoppling om vad som ger effekt för den drabbade. På sikt kan här finnas en potential till ett kostnadseffektivt egenvårdsprogram. Det finns också allt fler kompetenta sensorer som erbjuds på konsumentmarknaden som kan finnas i den teknik många av oss redan har. I framtiden kanske EEG-mätning och mätning av andningsfrekvens kan göras i utrustning för virtuell verklighet eller kanske som smarta glasögon, säger Tina Arvidsdotter i en artikel publicerad på Närhälsan.se 

Artificiell intelligens analyserar sensordata

Tillsammans med Mikael Wintell och Marcus Österberg, från avdelningen för Vårdens digitalisering, ska Tina även undersöka hur artificiell intelligens kan användas för att analysera sensordata. På sikt kan det finnas möjlighet att utveckla ett egenvårdsprogram med hjälp av sensorer som kan kopplas samman med teknik som många patienter redan använder i sin vardag.

Fakta Innovationsfonden

För att kunna ta tillvara på vårdpersonalens innovativa idéer och kunskaper avsätter Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen pengar till Innovationsfonden. Innovationsplattformen ansvarar för utlysning, som i år sker vid tre olika tillfällen. Innovationsplattformen erbjuder också stöttning under hela utvecklingsarbetet. Alla med en idé på hur vi kan göra hälso- och sjukvården ännu bättre kan kontakta Innovationsfonden för rådgivning och stöttning. Läs mer på innovationsplattformen.vgregion.se
 
Foto på Tina Arvidsdotter: Ateljé Wahlström

Kommentarer