Tillbaka

Stor geografisk spridning bland de som söker pengar från Innovationsfonden 2018

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och underlätta finansieringen av innovationsprojekt avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning – Innovationsfonden. Första utlysningsomgången för Innovationsfonden 2018 stängde den 31 oktober och antalet ansökningar visar på ett fantastiskt gensvar med stor geografisk spridning. Totalt har 120 ansökningar skickats in från 9 av totalt 12 förvaltningar inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Fler utlysningar och två beloppsnivåer

Nytt för Innovationsfonden 2018 är att det finns två olika beloppsnivåer. En första nivå är för finansiering mellan 50 000 – 100 000 kr och en andra nivå för finansiering från 100 000 upp till 1 500 000 kr.

– Utav de 120 ansökningar vi har fått in är 42 stycken gällande finansiering upp till 100 000 kr. Övriga 78 projekt söker belopp mellan 100 000 – 1 500 000 kr. Vi är oerhört stolta och glada över innovationskraften som så tydligt finns i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Extra positivt är även den stora geografiska spridningen bland årets ansökningar, säger Mats Andrén, projektledare för Innovationsfonden.

Under november och december pågår arbetet med att hantera och utvärdera alla ansökningar utifrån Innovationsfondens utlysningskriterier. Arbetet sköts i olika bedömningsgrupper grupper med representanter från flera verksamheter i VGR. Grupperna har som målsättning att kunna slutföra arbetet i mitten av december så beviljade projekt får besked innan jul.

Ny utlysning i februari 2018

Under februari 2018 öppnar Innovationsfonden ett utlysningstillfälle för finansiering mellan 50 000 – 100 000 kr. Mer information om detta finner ni på vår hemsida. https://innovationsplattformen.vgregion.se/innovationsfonden
 

Kommentarer