Tillbaka

Verklighetslabb – där innovationer testas i verkligheten

I juni 2017 fick Framtidens vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2.9 miljoner från Vinnova för att utveckla ett verklighetslabb. Men det är inte som ett vanligt labb med provrör och labbrockar. Istället handlar det om en arbetsmiljö som ska göra det möjligt att utveckla, testa och visa upp innovationer i verksamheten. Verklighetslabbet ska också underlätta och öppna upp för vidareutveckling av innovationer eller processer i samverkan med patienter, vårdmedarbetare, näringsliv och akademi.

 

Innovationsutveckling i samverkan med näringsliv, akademi och patienter

Yvonne Hedegärd är projektledare för Verklighetslabbet och driver just nu med ett pilotprojekt som utvecklar en elektronisk patientplatta. Patientplattan – som kan beskrivas som en behovsanpassad surfplatta – ska placeras vid sängen för att öka möjligheten till kommunikation och delaktighet hos inneliggande patienter. Projektet fick finansiering från Innovationsfonden 2017.

Pilotprojektet ska samla in patienters behov och önskemål kring en patientplatta. Tanken är att patientplattan ska underlätta för inneliggande patienter att bli mer delaktiga i sin vård och behandling. Pilotprojektet utförs i samverkan med Chalmers industriteknik, VGR IT och en extern aktör i näringslivet.

Fånga användarnas behov genom tjänstedesignmetodik

Vilka funktioner och tjänster vill patienterna att plattan ska ha? Vad är de främsta behoven och vilka lösningar krävs? För att få svar på frågorna och få en bättre förståelse om patienters behov arbetar projektet utifrån tjänstedesignmetodik. Kortfattat handlar tjänstedesign om att göra användarna – patienter eller medarbetare – till medskapare i innovationsarbetet. Arbetet påbörjades i september 2017 och en projektgrupp har bildats. Daniel Karlsson, projektledare på Innovationsplattformen, ingår i projektgruppen för att stötta upp med coachning och metodstöd under innovationsprocessen.

Nästa steg i innovationsprocessen är att utveckla och arbeta med de digitala lösningar som ska möta patienters och medarbetares behov.

– Vi är inte vana vid att arbeta strukturerat utifrån en metod som tjänstedesign. Därför är stödet från Innovationsplattformen både stärkande och utvecklande för oss övriga som arbetar med att utveckla patientplattan. Patienters delaktighet under innovationsprocessen är oerhört viktig för att vi ska uppnå ett gott resultat, säger Yvonne Hedegärd.  

Kommentarer