Tillbaka

Utmärkelse för väl genomfört innovationsarbete

Stort grattis till Lina Bunketorp Käll som får utmärkelsen ”Väl genomfört innovationsarbete”. Genom utmärkelsen vill Innovationsplattformen uppmärksamma ett projekt som fick finansiering från Innovationsfonden 2017 och har genomfört utomordentligt innovationsarbete. Syftet med utmärkelsen är inte att utmärka den ”bästa innovationen”, utan istället uppmärksamma väl utfört innovationsarbete utifrån följande kriterier:

  • Hur väl projektet har drivits och uppnått projektmål
  • Hur väl projektledarna har förhållit sig till projektbudget

Juryn består representanter från Innovationsfondens arbetsgrupp samt enhetschef vid Innovationsplattformen.
Juryns motivering är ”Projektet har utmärkts av tydlighet och god ledning avseende planer, kommunikation och leveranser ekonomiskt och innehållsmässigt”

Kommentarer