Om oss

Innovationsplattformen är en enhet inom Västra Götalandsregionen som har uppdraget att främja innovationer i hela Västra Götalandsregionen. Innovationsplattformen VGR stimulerar, värderar och hanterar innovativa idéer som utvecklar sjukvården och bidrar till regional tillväxt inom life science.

Tidig samarbetspartner för företag och akademi

Vi är en tidig samarbetspartner och en ingång för företag och forskare som vill testa och utvärdera sina produkter och tjänster i samverkan med hälso- och sjukvården. Målsättningen är att korta utvecklingstiderna, att snabbare implementera innovationer i vården och stärka regional utveckling inom Life Science-området i Västra Götaland.

Stärker vårdmedarbetares innovationskraft

 Vi hjälper också medarbetare inom hälso- och sjukvården att utveckla sina idéer om förbättring från den egna vardagen.

Idétransportören - vårdens egna innovationsexperter 

Våra idétransportörer är medarbetare inom hälso- och sjukvården som fungerar som ett stöd för sina kollegor när de behöver hjälp att komma vidare med sin idé.