Projektrapport - när & hur?

Projekt inom Nivå 1 ska skicka in en lägesrapport senast 31 maj, 2018. Använd mall.

Projekt inom Nivå 2 ska skicka in en rapport varje månad (februari-november, 2018). Använd mall.  

Alla rapporter skickas in via e-post till innovationsfonden@vgregion.se

Tips & inspiration som gör innovationsarbetet lättare

Den 15 januari, 2018, anordnade Innovationsplattformen en introduktionsdag för de som beviljats medel för innovationsarbete under 2018. Dagen var välbesökt och innehöll såväl information som inspiration till de medverkande. Här kan du ta del av det som presenterades:

Mats Andrén & Lina Strand Backman: Inledning och Rapportrutiner

Stein Stengrimsson: Moodmapper, förhindra återinsjuknande

Koncerninköp: Info om upphandling och regler

Daniel Carlsson: Projektledning i praktiken

Christian Shaefer: Inventering av 3d-printteknologins möjligheter

Mats Fridh och Niclas Holmström: Ekonomi

Susanne Dahlberg: Coachning

Kerstin Lagerstrand: Utveckling av radiologisk MR diagnostik för smärtsamma ryggtillstånd

Utmärkelse för väl genomfört innovationsarbete

Vid seminariet den 15 januari fick Lina Bunketorp Käll utmärkelsen ”Väl genomfört innovationsarbete”. Genom utmärkelsen vill Innovationsplattformen uppmärksamma ett projekt som har genomfört utomordentligt innovationsarbete. Syftet med utmärkelsen är inte att utmärka den ”bästa innovationen”, utan istället uppmärksamma väl utfört innovationsarbete utifrån följande kriterier:

  • Hur väl projektet har drivits och uppnått projektmål
  • Hur väl projektledarna har förhållit sig till projektbudget

Juryn bestod av representanter från Innovationsfondens arbetsgrupp samt enhetschef vid Innovationsplattformen.
Juryns motivering var ”Projektet har utmärkts av tydlighet och god ledning avseende planer, kommunikation och leveranser ekonomiskt och innehållsmässigt”.